Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

RISE blir helägare av MoRe Research

17 juni 2024, 10:27

Forskningsinstitutet RISE blir helägare av MoRe Research Örnsköldsvik AB. Tidigare ägdes MoRe Research till 60 procent av RISE och 40 procent av Eurocon, Kempestiftelserna, Metsä Board Sverige och Domsjö Fabriker. Affären stärker ytterligare Örnsköldsvik som Sveriges nav för forskning och utveckling inom bioekonomi.

– Vår vision är att Norrlandskusten ska vara ett centrum i världsklass för kunskap, forskning, utveckling och uppskalning inom pappers-, massa- och bioraffinaderiindustrin. Det finns ett unikt industriellt arv och innovationskraft i Örnsköldsvik och vår ambition att långsiktigt utveckla verksamheten, säger Malin Frenning, vd RISE.

Hösten 2020 tilldelade regeringen RISE ett tillskott på 350 miljoner kronor för att vidareutveckla och investera i nya testmiljöer inom bioraffinaderi. Navet för satsningen är den nya pilothall som byggts i anslutning till befintlig infrastruktur på området i High Coast Innovation Park.

– Örnsköldsvik har, bland annat genom det som MoRe Research byggt upp, blivit en strategiskt viktig etableringsort med toppmodern forskningsinfrastruktur. Den nya pilothallen som nu finns på plats ska vara en mötesplats för företag, forskare och entreprenörer i en innovativ miljö, och den attraherar redan internationella aktörer och utbildningsprogram, säger Marco Lucisano, styrelseordförande MoRe Research.

– Vi minoritetsägare är stolta över det vi byggt upp tillsammans i MoRe och den nytta verksamheten bidragit med för samhälle och näringsliv under drygt 20 år. Att RISE fortsätter att satsa i Örnsköldsvik är strategiskt viktigt för att stärka svensk skogsindustri, säger Björn Vedin, vd på Domsjö Fabriker.

Överlåtelsen trädde i kraft den 12 juni.

 

Presskontakter: 
Marco Lucisano, styrelseordförande MoRe Research AB, telefon: +46 10 228 45 85, mejl: marco.lucisano@ri.se 

Anna Ryberg, presskontakt RISE, telefon: +46 10 516 69 03, mejl: anna.ryberg@ri.se  

 

Bakgrund
MoRe Research verksamhet är huvudsakligen inriktad på forskning, analyser och industrinära utveckling mot kunder inom papper-, massa- och bioraffinaderiindustrin. 

2019 köpte RISE 60 procent av aktierna i MoRe Research av Eurocon, Kempestiftelserna, Metsä Board Sverige och Domsjö Fabriker. Verksamheten har sedan dess drivits som ett delägt dotterbolag till RISE där övriga ägare tillsammans innehaft 40 procent av aktierna.

RISE hade redan innan detta ett långt och nära samarbete med MoRe där lokaler, piloter och utrustning samnyttjades och samägdes.