Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

FIRE 21 - Morgondagens problemlösande nätverk

Sammanfattning av arbetspaket 4

Det fjärde arbetspaketet i FIRE21 handlar om hur problemlösande nätverk kommer att se ut i framtiden och leds av Tove Frykmer, Lunds universitet. Genom att använda input från de övriga arbetspaketen i FIRE21, kommer forskarna att undersöka problemlösande nätverk inom räddningstjänsten. Forskningen sätts i perspektiv både till dagens och morgondagens risklandskap.

Identifierar förmågor för problemlösning

En grundläggande ambition för arbetspaket 4 är att identifiera vilka individuella problemlösande kvaliteter som är värdefulla för morgondagens problemlösande nätverk. Det innebär att arbetspaket 4 kommer att undersöka individuella kvaliteter som stärker kollektivet, det vill säga vilka individuella förmågor som bidrar och stärker nätverkets förmåga att lösa problem.

Fördjupade litteraturstudier och intervjuer

Forskningen genomförs genom att kombinera fördjupade litteraturstudier med intervjuer. Detta tillvägagångssätt innebär att relevanta kvaliteter för problemlösning kommer att kunna fastställas. Därefter kommer dessa förmågor att testas och valideras utifrån de riskscenarion som identifierats i arbetspaket 3.

Genomför mikrovärldsexperiment

Testerna kommer att utföras i ett så kallat mikrovärldsexperiment, vilket kan beskrivas som ett spel med ett begränsat antal kontrollerade variabler. Experimentet är upplagt för att likna de förutsättningar räddningstjänsten möter i verkliga situationer. Utifrån detta test kommer ett antal förmågor för morgondagens problemlösning att kunna fastställas. Dessa förmågor förmodas förbättra hanteringen av framtida riskscenarier som möter räddningstjänsten. 

Ger hög tillförlitlighet

Till skillnad från att utgå från så kallade expertutlåtanden är tillförlitligheten från mikrovärldsexperiment hög. Tester som utförs under dessa kontrollerade förutsättningar medför en hög evidens, vilket i förlängningen innebär möjlighet att ge rekommendationer utirfån testresultaten.

Ansvarig för arbetspaket 4: Tove Frykmer, Lunds universitet.

 

Gå tillbaka till startsida för arbetspaketen i FIRE21.

Till FIRE21 introduktion.

Lotta Vylund

Kontaktperson

Lotta Vylund

Forskare

+46 10 516 60 01

Läs mer om Lotta

Kontakta Lotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Kerstin Eriksson

Forskare

+46 10 516 52 46

Läs mer om Kerstin

Kontakta Kerstin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.