Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

FIRE21- Forskning 2022 - Kartläggning

Kartläggning av nätverkets organisationer

En del av forskarteamet i arbetspaket 2 forskar och undersöker nätverksbaserad problemlösning inom räddningstjänsten. Ett av de första stegen i forskningen var att skapa en karta över organisationerna i nätverket. Kartan baserades på formella dokument publicerade av DSB och andra statliga organisationer. Syftet var att tydliggöra de formella relationerna mellan de olika organisationerna.

Kartan visar formella relationer

Den norska kartan var nästan färdig under 2021. Under 2022 utökades och justerades för fortsatt arbete för de svenska och danska forskargrupperna, där samma strategi användes för kartläggningen.

Kartan möjliggör en visuell vy

Kartan består av punkter som representerar de olika organisationerna samt linjer mellan dem som visar vilken slags formell relation det handlar om. På så sätt möjliggörs en visuell undersökning av hela det formella nätverket.

Zoomar in på intressanta ställen

Tack vare den gedigna kartläggningen är det möjligt att både zooma ut på kartan samt zooma in på särskilt intressanta ställen, vilket gav forskarna vägledning att titta närmare på vad som såg ut att vara nyckelaktörer. Det var också möjligt att ifrågasätta varför vissa organisationer var grupperade medan andra saknade gruppering.

Kartan inkluderar nu akutsjukvård

Under 2022 har kartan utökats och den inkluderar nu även organisationer för akutsjukvård (EMS). En intressant upptäckt är att nätverket för akutsjukvård har ett eget formellt delsystem. Där används specifika förfaranden, nätverk och terminologi utöver den övergripande formella strategin.

Nästa fas - jämföra länderna

Inom kort är de svenska och danska kartorna klara, vilket möjliggör nästa fas i forskningsprocessen. Då kommer forskarna att kunna jämföra det formella organisationsnätverket mellan Norge, Sverige och Danmark.

 Nya frågor till forskningen

Kartläggningsprocessen hittills har gett upphov till nya frågor som forskarna tar med sig in i nästa fas av forskningsprocessen.

Nya frågor som uppkommit i forskningen:

  • Vilka likheter och olikheter har det formella nätverket med tillvägagångssättet vid faktiska brandincidenter?
  • Hur kan vi förstå kommunikationen vid skadeplatsarbete där det formella nätverket inte följs?
  • Finns det några organisationer som mot förmodan saknas på kartan?

Nästa steg i forskningen

Forskningen har under 2022 samlat in data genom intervjuer. Nästa steg i forskningen är att jämföra kartan med denna data och fortsätta utforska ovanstående frågeställningar. Forskningen kommer också att fortsätta jämföra befintlig rapporting om brandincidenter med kartan.

 

FIRE21 startsida