Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FIRE21 - Forskning 2023 - Norge

Detta arbetspaket inom FIRE21 studerar nätverksbaserad problemlösning inom brand- och räddningstjänster. Syftet är att få en förståelse för problemlösningsnätverk och deras kapacitet. Arbetspaketet leds av Gudveig Gjøsund vid NTNU Social Research.

Den norska forskningen 2023

År 2023 genomförde det norska forskarteamet en fallstudie på en deltidsarbetande räddningstjänst på landsbygden. Den hade nyligen hanterat en nödsituation till följd av ett dramatiskt jordskred. Trots begränsade resurser jämfört med en större räddningstjänst hanterade brandmännen den kritiska situationen på ett imponerande sätt. Det var möjligt tack vare den erfarenhet som brandmännen hade fått genom sina vanliga arbeten.

FRS på landsbygden i Norge

Baserat på denna fallstudie och tidigare studier om brand- och räddningstjänster på landsbygden, undersöks vilken framtida position dessa små, rurala FRS kommer att spela i det norska samhället. Vilka kvaliteter i landsbygdens brand- och räddningstjänster kan gå förlorade när man går mot större räddningstjänster? Vilka färdigheter riskerar att gå förlorade när tyngdpunkten ligger på centralisering och specialisering? 

Två tredjedelar av brandmännen arbetar deltid

I Norge är två tredjedelar av brandmännen deltidsanställda. I de flesta mindre räddningstjänster får brandmännen några timmars utbildning varje år och en försumbar summa pengar. Det här utgör ersättningen för att alltid vara tillgänglig och samtliga utryckningar.

Deltidsanställda är ryggraden i räddningstjänsten

Deltidsbrandmännen har andra arbeten till vardags och bär alltid med sig en utryckningsradio. Men faktum är att dessa deltidsbrandmän utgör ryggraden i landsbygdsområdenas räddningstjänster. Deltidsbrandmännen tillhör ett litet serviceteam där det vanligen enbart är ett fåtal brandmän, brandchefen och några andra nyckelpersoner har heltidsanställningar.

Serviceteamet är vanligtvis först på plats

Trots detta är serviceteamet ofta först att vara på plats – före ambulans och polis – och innan förstärkning anländer från andra områden. Erfarenhet från flera incidenter visar att teamet tenderar att prestera imponerande i dessa situationer. 

Brandmännen är motiverade, flexibla och anpassningsbara 

Dessa brandmän är väl förankrade i lokalsamhället och är mycket motiverade och högpresterande. De består av personer från olika yrkesområden och uppvisar både hög flexibilitet och utmärkt anpassningsförmåga. De här egenskaperna är effektiva vid nödsituationer och vid tjänsteutövning.

De frivilliga är nödvändiga även i framtiden   

Den pågående och planerade konsolideringen av räddningstjänsterna kommer otvivelaktigt att förändra deltidsbrandmännens roll, men beroendet av dessa deltidsbrandmän kommer att kvarstå för att uppnå en effektiv räddningstjänst. Och eftersom de personerna är "frivilliga" ur perspektivet att ersättningen är låg och knappast den främsta motivationsfaktorn, kommer det att vara viktigt att bevara dem även i framtiden.   

Specifika egenskaper bidrar till effektiviteten

Under forskningen har vi studerat hur räddningstjänsten på landsbygden och deras anställda tycks ha egenskaper som gör dem mer effektiva än vad en snabb koll på en organisationskarta, deras utrustning och inte minst deras budgetar tyder på. Därför är vårt analytiska fokus på nätverk i förhållande till samhället, motivation bland personalen och hur de frivilliga brandmännens olika erfarenheter och färdigheter kan vara en resurs. 

Författare: Petter Grytten Almklov, Gudveig Gjøsund och Torgeir Kolstø Haavik. December 2023

Lotta Vylund

Kontaktperson

Lotta Vylund

Forskare

+46 10 516 60 01

Läs mer om Lotta

Kontakta Lotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Kerstin Eriksson

Forskare

+46 10 516 52 46

Läs mer om Kerstin

Kontakta Kerstin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.