Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Forskning 2023 - WP4

Här presenteras forskningen i arbetspaket 4 i projektet FIRE21. Under 2023 har forskningen erhållit några insikter vad gäller kollektiv problemlösning.

Summering av 2023 års forskning

Under 2023 intervjuades universitetsforskare med kunskap om problemlösning inom olika domäner. Forskarna bidrog med både egen kunskap om viktiga individuella egenskaper för gemensam problemlösning och med relevant litteratur. 

Vikten av att förstå olika perspektiv

När intervjustudien slutförts sammanfattades resultaten i en rapport som kommer att levereras inom projektet. Resultaten hittills belyser vikten av att kunna förstå olika perspektiv vid en räddningsinsats. Det innefattar bland annat aspekter som att kunna kommunicera sitt eget perspektiv, se andras perspektiv och vilja att anpassa sig utifrån input från dessa perspektiv.

Perspektivförståelse – ett sätt att tänka

 I det svenska ramverket för krishantering, "Gemensamma grunder för samverkan och ledning", beskrivs perspektivförståelse som ett viktigt sätt att tänka. Vår studie instämmer i detta och styrker att egenskapen är avgörande vid insatsoperationer. Dock behöver resultatet undersökas även i Norge och Danmark, för att se om det finns likheter eller skillnader. 

Fortsatt forskning under 2024

Under 2024 kommer arbetspaket 4 att fortsätta undersöka vad "förståelse för olika perspektiv" innebär mer i detalj. Vi kommer att leta efter litteratur som förklarar perspektivförståelse och hur denna kan testas, och vi kommer att genomföra workshops med personal på räddningstjänster i Sverige, Norge och Danmark. Förutom att undersöka vikten av perspektivförståelse kommer vi att samla andra potentiella egenskaper som kan vara viktiga för kollektiv problemlösning från professionella utövare. Detta för att skapa en helhetsbild över vilka individuella kvaliteter som anses vikitiga i de tre länderna. 

Författare: Tove Frykmer
December 2023

Lotta Vylund

Kontaktperson

Lotta Vylund

Forskare

+46 10 516 60 01

Läs mer om Lotta

Kontakta Lotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Kerstin Eriksson

Forskare

+46 10 516 52 46

Läs mer om Kerstin

Kontakta Kerstin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.