Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Forskning 2022 - WP4

FIRE21 är ett fyraårigt projekt som undersöker problemlösande nätverk inom räddningstjänsten på 2000-talet. Det fjärde arbetspaketet i FIRE21 handlar om hur problemlösande nätverk kommer att se ut i framtiden. 

2022 – Fokus på att göra intervjuer 

Under 2022 fokuserade WP4 på att intervjua universitetsforskare och lärare med goda kunskaper om problemlösning inom olika områden. Intervjuerna genomfördes med psykologer, pedagogiska forskare och experter på fallstudier.

Förmågor för att fungera i problemlösande nätverk

Genom intervjuerna har några gemensamma teman kunnat urskiljas. Dessa teman tycks vara viktiga när det handlar om individuella förmågor som behövs för att kunna fungera i problemlösande nätverk. Dessa förmågor är: att kunna identifiera och definiera problem (att kunna se "hela bilden"), omdefiniera och ompröva problem (för att inte fastna i "fel" problem), hantera förändring (att "tänka utanför boxen”, motstå stress och att inte vara rädd för att göra misstag).

Förmågor som möjliggör problemlösning i grupp

För att kunna underlätta gruppens gemensamma arbete i ett problemlösande nätverk framstår individers förmåga att samordna, att kommunicera och att fungera väl i ett team som avgörande. Dessa "mjukare förmågor" kopplat till interpersonella relationer verkar ha stor betydelse för problemlösning i grupp.

Nästa steg – att addera fler individuella egenskaper

Under 2023 kommer intervjuer med forskare att fortsätta bidra till forskningen om viktiga individuella egenskaper för problemlösande nätverk inom räddningstjänsten. Under året kommer även intervjuer med yrkesverksamma att genomföras. Resultaten från intervjuerna kommer sedan att sammanföras med resultaten från arbetspaket 2 och 3 i FIRE21. Det samlade resultatet blir ett steg framåt i forskningen om individuella förmågor inom problemlösande nätverk.

Sista steget – att testa förmågorna i experiment

Slutligen kommer de individuella förmågor som tycks ha störst betydelse att testas i experiment. Detta för att bidra till den normativa bilden av vad som fungerar i problemlösande nätverk – och vad som inte fungerar!

Lotta Vylund

Kontaktperson

Lotta Vylund

Forskare

+46 10 516 60 01

Läs mer om Lotta

Kontakta Lotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.