Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Forskning 2022 - WP3

FIRE21 är ett fyraårigt projekt som undersöker problemlösning inom räddningstjänsten på 2000-talet. Forskningen i arbetspaket 3 undersöker vilka risker som finns i dagens och framtidens samhälle och hur dessa risker påverkar räddningstjänstens arbete.

2022 års forskning i arbetspaket 3

Risker är en del av vår värld. För att kunna hantera dessa risker har vårt samhälle utvecklat strategier som förebygger och mildrar faror som kan uppstå. De upplevda riskerna är inte statiska utan verkar vara dynamiska med tiden. Arbetspaket 3 i FIRE21 har under året fortsatt forska för att kartlägga hur det framtida risklandskapet kan påverkas av de nya lösningar som uppkommit för att motverka klimatförändringar.

Forskningen fokuserar på Norden och Europa

Fokus för forskningen ligger på risker som är specifika för de nordiska och europeiska länderna. I den första projektrapporten "Risk Landscapes Today" jämförs de nordiska ländernas nuvarande risklandskap. Studien grundar sig på dagens nationella riskbilder utifrån respektive lands larmcentraler.

Kunskaps- och bedömningsverktygen är bättre idag

En central fråga för forskningen är: ”Lyckas vi identifiera nya och förändrade risker i tid?” När vi sätter denna fråga i ett långt tidsperspektiv kan vi se att det idag finns betydligt bättre kunskaps- och bedömningsverktyg än under exempelvis antiken. Då kunde risker och deras effekter på samhället inte förutsägas särskilt väl. I stället baserades då samhällets beredskap främst på tidigare erfarenhet.

Tillgänglig statistik har undersökts

Idag är det möjligt att göra bättre bedömningar av förväntad framtida risk. Ovanstående rapport har undersökt tillgänglig statistik relaterad till risker och faror samt de verktyg som finns för beslutsstöd. Konsortiet i FIRE21 har genomfört en brainstorming-övning för att identifiera de områden där risker kan öka i framtiden. Övningens resultat presenteras i rapporten.