Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

FIRE21 - En introduktion

Som en introduktion till projektet FIRE21 följer här en sammanfattning av problem, problemlösning och problemlösande nätverk. 

Målet för FIRE21 är att förbättra problemlösning

I projektet FIRE21, betraktas räddningstjänsten som både styrd av och beroende av formella och informella nätverk. Ett grundläggande antagande i forskningsprojektet är att effektiv krishantering är beroende av effektiv problemlösning. En konsekvens av detta blir att både formella och informella nätverk betraktas som potentiella problemlösande nätverk som kan stödja effektiv problemlösning inom räddningstjänsten. På så sätt bidrar de till en bättre hantering av nödsituationer, olyckor och katastrofer. FIRE21 arbetar för att förbättra problemlösning inom räddningstjänsten i de nordiska länderna genom att förstå de underliggande problemlösande nätverk som finns idag och som väntas existera i framtiden.

Problemlösning vid nödsituationer är utmanande

Vid nödsituationer och katastrofer är problemlösning mycket utmanande. Några av de problem som uppstår är enkla att förstå och lösa, medan andra är svårare och kanske inte går att förstå eller lösa överhuvudtaget. Vissa problem uppstår omedelbart, medan andra uppkommer längs vägen. Som ett teoretiskt begrepp förekommer problemlösning inom många områden och har undersökts på flera olika sätt. Problemlösning har spelat och spelar fortfarande en betyande roll inom områden som matematik, psykologi och datavetenskap. De teorier och idéer som utvecklas inom sådana vitt skilda områden är inte alltid synkroniserade och hamnar ofta i konflikt med varandra.

Att minska skillnaden mellan nuvarande och önskat läge

FIRE21 kommer kontinuerligt att uppdatera kunskapen om problem, problemlösning och problemlösande nätverk inom räddningstjänsten. För närvarande är problemlösning betraktat som en metod för att minska eller eliminera skillanden mellan ett nuvarande, oönskat läge och ett önskat läge eller en målbild. För räddningstjänsten kan det här handla om att hantera en skogsbrand (nuvarande läge) genom att släcka den och möta samhällets behov kopplade till katastrofen (målbild).

Problemlösning som en iterativ process

Problemlösning kan också betraktas som en interativ process, där man efter att ha upptäckt ett problem, representerar eller definierar det för andra. Representationen kan därefter användas för att generera olika lösningsalternativ och utveckla en handlingsplan. Denna handlingsplan kan sedan utvärderas i relation till målet. Slutligen implementeras och utvärderas den valda lösningen.

Ofta både osäkerhet och tidspress

Omgivningen vid nödsituationer och katastrofer associeras ofta till vissa förutsättningar som kommer att påverka förmågan att lösa problem. Exempelvis råder det ofta en hög grad av både osäkerhet och tidspress, samtidigt som stora värden står på spel. Vidare förutsättningar kommer att kunna utrönas från FIRE21:s forskning om det framtida risklandskapet. De omgivande förutsättningarna kommer oundvikligen att spela en viktig roll i problemlösande nätverk inom räddningstjänsten.

Olika problem leder till olika problemlösande nätverk

Räddningstjänstens problemlösande nätverk associeras med att lösa problem under olika slags nödsituationer och olyckor. Dessutom kan olika problemlösande nätverk identifieras beroende på valt perspektiv. Till exempel kan visa problem lösas genom formella problemlösande nätverk medan andra löses via de informella problemlösande nätverken.   

Här kan du läsa mer om hur forskningen i FIRE21 strukturerats i olika arbetspaket.

Tillbaka till startsidan för FIRE21.

Lotta Vylund

Kontaktperson

Lotta Vylund

Forskare

+46 10 516 60 01

Läs mer om Lotta

Kontakta Lotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Kerstin Eriksson

Forskare

+46 10 516 52 46

Läs mer om Kerstin

Kontakta Kerstin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.