Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

FIRE21 - Samhällets risklandskap ur räddningstjänstens perspektiv

FIRE21 är ett fyraårigt projekt som undersöker problemlösning inom räddningstjänsten på 2000-talet. Forskningen är organiserad i fem olika arbetspaket.

Presentation av forskningen i arbetspaket 3 inom FIRE21

Denna text presenterar arbetspaket 3, som leds av Frank Markert på DTU i Danmark. I gruppen ingår även medlemmar från Lunds universitet och från RISE Fire Research AS i Norge.

Samhällets risklandskap idag och i morgon

Forskningen i arbetspaket 3 undersöker vilka risker som finns i dagens och framtidens samhälle och påverkar räddningstjänstens arbete. Den kartlägger även vilka verktyg och metoder som finns tillgängliga för att kunna förutse framtida katastrofer. Forskningen har ett globalt angreppssätt med ett primärt fokus på risker i Norden och Europa.

Klimatförändring innebär utmaningar

Dagens klimatförändring är en av de största utmaningarna för dagens räddningstjänst. Klimatförändringarna medför en direkt påverkan i form av svåra stormar, översvämningar, kraftiga regn och mycket torra somrar. Med tiden kan detta bland annat leda till en ökad utsatthet för naturkatastrofer som jordskred och skogsbränder. Sådana nödsituationer kräver en stor mängd resurser och samordning av räddningstjänsten lokalt och nationellt samt mellan de europeiska länderna.

Klimatet påverkar även indirekt

Klimatförändringarna är en stark drivkraft för teknologiska innovationer, vilka förändrar såväl befintlig infrastruktur som vårt dagliga liv. Men dessa teknologiska innovationer kan samtidigt leda till nya, ännu inte identifierade risker. Med andra ord kan dagens klimatförändringar även indirekt innebära en potentiell risk för räddningstjänstens arbete. Ett exempel på denna utveckling är den alltmer utbredda användningen av hållbara material i nya byggnader. Ett annat exempel är införandet av nya typer av bränsle i transportsektorn, där batterier och bränslecellsteknik används i allt större utsträckning.

 

En av de största utmaningarna för räddningstjänsten är klimatförändringarna. Dessa medför bland annat fler svåra stormar och översvämningar.

Nya lösningar ändrar incidenters karaktär

Införandet av nya lösningar kan förändra karaktären på olyckor i framtiden, vilket kommer att påverka räddningstjänstens arbete. Detta eftersom nya teknologier leder till nya slags utmaningar som i dagsläget ännu är okända för räddningstjänsten.

Dagens risklandskap kartläggs

Just nu kartlägger forskningen i FIRE21 dagens risklandskap. Detta för att kunna ha en utgångpunkt för utgå från och att jämföra framtida risker med. De nationella riskprofilerna för Sverige, Norge och Danmark har utvärderats och hyllats  med hjälp av en analys av trender i statistiska data.  Arbetet sammanfattas i en rapport som publiceras under 022.

Rapporten ger överblick över risker

Resultatet av den kommande rapporten kommer att ge både en översikt och en jämförelse av befintliga risker för räddningstjänsten i Sverige, Danmark och Norge. Rapporten kommer att ge en bild av nuvarande och framtida utmaningar.

Vad forskningen syftar till

Målet med arbetspaket 3 är att få en bild av de nationella risklandskapen i Sverige, Norge och Danmark. Med hjälp av kartläggningen identifieras både nuvarande risker och framtida risker för räddningstjänsten.

Vidare kommer forskningen också att få en bild av de tre ländernas sätt att förbereda sig för potentiella risker. FIRE21 kommer att leda till en möjlighet för de tre deltagande länderna att utbyta idéer och kunskap till stöd för framtida räddningsinsatser.

Ansvarig för arbetspaket 3: Frank Markert, DTU Danmark.

 

Gå tillbaka till startsida för samtliga arbetspaket i FIRE21.

Till introduktionssidan för FIRE21.

Lotta Vylund

Kontaktperson

Lotta Vylund

Forskare

+46 10 516 60 01

Läs mer om Lotta

Kontakta Lotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.