Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Forskning 2023 - Danmark

Den danska forskningen 2023 

Under 2023 har den danska forskargruppen i FIRE21 arbetat med datainsamling för arbetspaket 2. Två fallstudier har genomförts och det insamlade datamaterialet består av rapporter, fallbeskrivningar och kvalitativa intervjuer. 

Fallstudie 1 – stor brand i Köpenhamnsområdet 

Denna fallstudie genomfördes i en stor räddningstjänst i stadsmiljö. De operationella resurserna består av professionella brandmän samt brandmän från närliggande räddningstjänster har professionella brandmän. Fallstudien handlar om en mycket svår brandsituation i ett större bostadshus från 1930-talet. På grund av stark vind och oväntad konstruktion av byggnaden var brandförloppet extremt snabbt. Detta resulterade i en mycket långdragen nödsituation. Byggnaden gick tyvärr inte att rädda men inga boende kom till skada. 

Fallstudie 2 – olycka på bro efter tågkollision 

Denna fallstudie undersökte en tågkollision som orsakades av en felplacering av en container på grund av stark vind på en bro. Ett passagerartåg kolliderade med containern, vilket resulterade i att ett antal passagerare dog och flera skadades. Olyckan är mycket väldokumenterad. Analysen fokuserar på det dokumenterade samspelet inom räddningstjänsten. Den hade erhållit en förvarning under dagen på grund av dagens rådande meteorologiska förhållanden. 

Författare: Frank Markert
December 2023