Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FIRE21 - Forskning 2023 - Sverige

Det här arbetspaketet inom FIRE21 undersöker nätverksbaserad problemlösning inom brand- och räddningstjänster. Målet är att få en förståelse för problemlösningsnätverk och deras kapacitet. 

Forskning under 2023

Under 2023 har de data som samlades in 2022 analyserats med hänsyn till hur problemlösande nätverk arbetar för att lösa de många problem som uppstår vid en nödsituation. Resultatet har presenterats på en konferens och i en vetenskaplig publikation. Publikationen är under granskning och kommer att publiceras under 2024. 

Lektion 1: Hur komplexa problem blir lättare att lösa

Problem som uppstår i nödsituationer är ofta komplexa och kallas ibland för "elaka". Det innebär att problemen kan vara svåra att förstå och att lösningarna kan vara svåra att hitta. 

Komplexa problem delas upp i delproblem

Vår forskning har visat att brand- och räddningstjänsterna ofta delar upp komplexa problem i delproblem, vilket gör dem lättare att lösa. Genom att göra detta kan räddningstjänsten förlita sig på tidigare erfarenheter, tidigare övningar och planer. Att dela upp ett komplext problem i flera hanterbara delproblem klargör problemet och gör det enklare att identifiera de resurser som behövs för att lösa det. 

Nödvändigt att kunna zooma in och ut

Att dela upp ett problem i delproblem innebär dock en risk för att man förlorar en övergripande förståelse för situationen i stort. För att minska den här risken är det nödvändigt att kunna zooma in och ut i problemanalysen under tiden insatsen pågår.  Det är därför viktigt att kunna se i vilken situation det är fördelaktigt att dela upp ett problem i delproblem och när det inte är det.

Lektion 2: Lärdomar från incidenter

När vi lär oss av tidigare incidenter kan vi bedöma responsen vid incidenter genom att fokusera på specifika delproblem. Det här tillvägagångssättet gör det enklare att identifiera de viktiga resurser som användes för att lösa problemet samt de resurser som kunde ha använts. Att granska detaljerna på det här sättet förenklar för att identifiera och förbereda sig för problemlösning i nödsituationer i syfte att hantera komplexa problem. 

Lektion 3: Olika färdigheter i FRS ger djup kunskap

Vår forskning har visat att för att kunna förstå komplexa problem i nödsituationer är det viktigt att inkludera olika intressenter i det problemlösande nätverket. Här blir det tydligt att informella kontakter har en stor betydelse för att lösa problem. 

Komplexitet är beroende av färdigheter  – och samarbete

Forskningsresultaten visar vidare att graden av komplexitet ligger i betraktarens öga. Med andra ord, komplexa problem som verkar utmanande för en person kanske inte är lika komplicerade för en annan, i synnerhet om de hanteras av en person med rätt kompetens. Det här understryker vikten av samarbete mellan olika personer med olika färdigheter. Dessutom är det viktigt att hitta den rätta resursen med den rätta kunskap för att besluta vilka delproblem som bör åtgärdas. Då är det möjligt att identifiera rätt problem och lösa det.

Författare: Lotta Vylund och Margaret McNamee
December 2023

Lotta Vylund

Kontaktperson

Lotta Vylund

Forskare

+46 10 516 60 01

Läs mer om Lotta

Kontakta Lotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Kerstin Eriksson

Forskare

+46 10 516 52 46

Läs mer om Kerstin

Kontakta Kerstin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.