Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

FIRE21 – Forskning 2022 – Sverige

FIRE21 är ett fyraårigt forskningsprojekt som undersöker problemlösning inom räddningstjänsten på 2000-talet. Arbetspaket 2 undersöker nätverksbaserad problemlösning inom räddningstjänsten. 

Problemlösande nätverk i Sverige

Organisationer inom räddningstjänsten har utformats för att kunna lösa komplexa problem när olyckor och kriser sker. De flesta problem som måste lösas vid skadeplatsarbete löses tillsammans med andra. De horisontella relationer mellan olika personer eller organisationer som uppstår för att lösa de problem som uppstår under en incident kallas för problemlösande nätverk.

Forskningen under 2022

Under 2022 samlade projektet FIRE21 in data för att bättre förstå hur de problemlösande nätverken utvecklas och fungerar under olika slags kriser. Data samlades in från intervjuer med ungefär trettio personer från både små och stora räddningstjänster i Sverige. Dessutom genomfördes intervjuer med andra organisationer som deltagit vid olika typer av incidenter.

Analys av data ger vissa observationer

Forskningen befinner sig nu i det stadium där insamlad data analyseras. Men redan nu har forskarna kunnat notera ett antal observationer:

  • Informella kontakter är viktiga för att kunna lösa komplexa problem på olycksplatsen. Dessa informella kontakter tycks uppstå ur formella sammanhang, vilket innebär att det är viktigt att bygga professionella nätverk och att delta i olika formella samarbetsforum i den förberedande fasen.
  • En av de viktigaste faktorerna för effektiv problemlösning är att aktörer i problemlösande nätverk förstår varandra och talar samma språk.  Det här betonar vikten av kontinuerligt nätverkande och en gemensam professionell terminologi.
  • Ett problemlösande nätverk som består av personer med olika kunskapsbakgrund verkar vara viktigt för att kunna identifiera och lösa rätt problem.
  • Lokalkännedom är viktigt för att uppnå effektiv problemlösning. Problemlösande nätverk bör därför utformas så att kännedom om närområdet kan tas tillvara på bästa sätt.
  • Ett problemlösande nätverk handlar inte enbart om själva nätverket av människor, utan även om tekniska hjälpmedel. Dessa hjälpmedel kommer att förändra hur nätverken formas och utvecklas.
  • Tillit är en viktig faktor vid problemlösning. Det handlar både om att du litar på andra människor, andra organisationer och de tekniska hjälpmedel du har till förfogande. 

Nästa steg i forskningen

Under 2023 fortsätter projekt FIRE21 att analysera hur dessa nätverk fungerar i teori och praktik. Delresultat från den fortsatta forskningen kommer att presenteras i seminarier samt vetenskapliga publikationer, liksom i tidskrifter för praktiker.

Lotta Vylund

Kontaktperson

Lotta Vylund

Forskare

+46 10 516 60 01

Läs mer om Lotta

Kontakta Lotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Kerstin Eriksson

Forskare

+46 10 516 52 46

Läs mer om Kerstin

Kontakta Kerstin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.