Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Energieffektiva livsmedelslokaler - Livsmedelsbutiker

Här samlar vi alla dokument med fokus på energieffektivisering i Livsmedelsbutiker.

Webbutbildning: Den Energikloka Livsmedelsbutiken

+

Verifiering av hur val av luftfilter i butiker påverkar partikelhalter i inomhusluften och ventilationssystemens eleffektivitet

+

Att utesluta onödig kyla

+

Undersökning av alternativ till R404A – det vanligaste köldmediet i svenska livsmedelsbutiker

+

Dörrar på kyldiskar för minskad energianvändning och bättre inneklimat

+

Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik

+

Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning

+

Energieffektivare ventilation i butiker – återluft

+

Dörrar på öppna kyldiskar och anpassning av kylsystem i butik 

+

Tvättning av batterier i kyl- och frysmöbler

+

LED konvertering för kyl- och frysmöbler

+

Småskalig biogasanläggning vid stora livsmedelsbutiker

+

Energi från hyresgästens kylsystem används i fastighetsägarens värmesystem – ett bidrag till ökad energieffektivisering

+

Utformning av kylsystem för butiker utifrån bästa tillgängliga teknik 

+

Alternativ till R 404A

+

Alternativ till R 404A (pdf, 860.16 kB)

Differentierade frystemperaturer i butikernas frysdiskar

+

Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker

+

Optimala kyltemperaturer

+

Optimala kyltemperaturer (pdf, 707.19 kB)

Prioriterade åtgärder i befintliga livsmedelslokaler för ökad energieffektivisering

+

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler

+

Plug-in jämfört med central kylanläggning

+

Val av filter för ventilationssystem i butik

+

Konceptbutiken som närmar sig noll

+

Incitamentbaserade hyresavtal livsmedelslokal/fastighetsägare

+

Avfuktning av luft i butiker

+

Onlinemätningar i butiker

+

Förstudie energioptimering av avfuktning i livsmedelsaffärer

+

Kyldiskar i butik - Referensmätning av temperatur

+

Utvärdering av innovativ värmeväxlare i kyldisk

+

Möjligheten att höja frysförvaringstemperaturen för djupfrysta varor i butiker

+

Innovativ värmeväxlare i kyldisk ger effektivare energianvändning i butiker

+

Energi från kylsystem ger ökad energieffektivisering

+

Spara energi och pengar – samordna energisystemen

+

Dörrar på butikens kyldisk påverkar konsumenten

+

Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik

+

Butiken som siktar på nollenergi

+

LED-konvertering för kyl- och frysmöbler

+

Chip i mat för mindre svinn

+

Dörrar på öppna kyldiskar och anpassning av kylsystem i butik

+

Tvättning av batterier i kyl- och frysmöbler

+

Vilket effekt skulle sänkt temperatur i kylkedjan få på matsvinnet

+

Energieffektiva kylsystem i livsmedelsbutiker 

+

Att övervinna barriärer för energieffektivisering i livsmedelsbutiker – kunskap om beteende och teknik

+

Exploring barriers to energy efficiency in supermarkets

+