Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Energieffektiva livsmedelslokaler - Matsvinn

Cirka 1/3 av all mat som produceras når inte magen. Minskat matsvinn ger trippelvinst – fler mätta magar, bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan. I FN:s globala hållbarhetsmål (SDG12.3) är målsättningen att halvera det globala matsvinnet per person i konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan.

Matvaror är känsliga för temperatursvängningar och måste hanteras med stor noggrannhet. Ett sätt att minska matsvinnet kan vara att sänka temperaturen i kylkedjan så att temperaturerna blir optimala, från producent via transportör och butik till hushållen. En sänkt temperatur skulle dock kunna medföra andra konsekvenser för aktörerna i kedjan, till exempel ökad energianvändning och behov av investeringar.

Tvättning av batterier i kyl- och frysmöbler

+

Småskalig biogasanläggning vid stora livsmedelsbutiker

+

Differentierade frystemperaturer i butikernas frysdiskar

+

Optimala kyltemperaturer

+

Optimala kyltemperaturer (pdf, 707.19 kB)

Möjligheten att höja frysförvaringstemperaturen för djupfrysta varor i butiker

+

Chip i mat för mindre svinn

+

Vilken effekt skulle sänkt temperatur i kylkedjan få på matsvinnet

+