Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Energieffektiva livsmedelslokaler - Inneklimat

Det är viktigt att livsmedelsfastighetens innemiljö är bra för varorna, kunden och personalen. För varorna skall krav upprätthållas enligt livsmedelsverket och för personal finns krav enligt arbetsmiljöverket. För kunder är det inte lika tydligt  vad som gäller och det finns inte reglerat idag. Det finns många faktorer som inverkar på innemiljön och som man måste ta hänsyn till när energieffektiviserade åtgärder införs.

Luftkvalitet, ljud och ljus samt det termiska klimatet inverkar på inneklimatet. Det termiska klimatet innebär luft- och strålningstemperatur samt luftens hastighet och fuktighet.

Genom att kombinera studier på inneklimatet med kvalitativa studier av kundernas upplevelser och beteenden, erhålls kunskap om hur man kan förbättra energieffektivitet, design och layout i butiker och restauranger samtidigt som omsättningen bibehålls eller ökar. 

Verifiering av hur val av luftfilter i butiker påverkar partikelhalter i inomhusluften och ventilationssystemens eleffektivitet

+

Dörrar på kyldiskar för minskad energianvändning och bättre inneklimat

+

Energieffektivare ventilation i butiker – återluft

+

Prioriterade åtgärder i befintliga livsmedelslokaler för ökad energieffektivisering

+

Plug-in jämfört med central kylanläggning

+

Val av filter för ventilationssystem i butik

+

Konceptbutiken som närmar sig noll

+

Avfuktning av luft i butiker

+

Förstudie energioptimering av avfuktning i livsmedelsaffärer

+

Energieffektiv ventilation i butiker

+