Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Energieffektiva livsmedelslokaler - Installationsteknik

Det är viktigt att förstå och ha kunskap om samspelet mellan olika system i en livsmedelslokal för att kunna energieffektivisera på ett optimalt sätt. Här är några exempel:

Kyleffektbehovet i kyldiskarna minskar markant vid installation av dörrar. Genom att optimera kylsystemet med avseende på det lägre kyleffektbehovet får man en betydande minskning av elbehovet.

Ibland räcker det att justera kylanläggningens inställningar för att få den att gå effektivare men i många fall är kylanläggningen överdimensionerad dvs för stor. Kylanläggningen dimensioneras efter värsta tänkbara utomhusklimat (varmt och fuktigt) som uppstår någon enstaka gång per år, Största delen av året är kylbehovet alltså mycket lägre än vad anläggningen är dimensionerad för att klara av.

Dimensioneringen av kylsystemet och dess komponenter har stor inverkan på systemets energieffektivitet över året och det är viktigt att dimensionera komponenterna så man får god prestanda för de driftförhållanden som är vanligast förekommande för att nå en så hög systemverkningsgrad som möjligt.

Värmen från kylsystemet kan återvinnas och användas för uppvärmning av lokaler och/eller värmning av tappvarmvatten.

Man kan skapa energieffektiv ventilation med värmeåtrvinning genom att använda återluft istället för uteluft.

Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök – Snabbmatsrestaurang

+

Verifiering av hur val av luftfilter i butiker påverkar partikelhalter i inomhusluften och ventilationssystemens eleffektivitet

+

Undersökning av alternativ till R404A – det vanligaste köldmediet i svenska livsmedelsbutiker

+

Brandfarliga köldmedier – En kartläggning av hinder och hur dessa skall övervinnas

+

Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik

+

Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning

+

Energieffektivare ventilation i butiker – återluft

+

Dörrar på öppna kyldiskar och anpassning av kylsystem i butik 

+

Tvättning av batterier i kyl- och frysmöbler

+

Småskalig biogasanläggning vid stora livsmedelsbutiker

+

Energi från hyresgästens kylsystem används i fastighetsägarens värmesystem – ett bidrag till ökad energieffektivisering

+

Utformning av kylsystem för butiker utifrån bästa tillgängliga teknik 

+

Alternativ till R 404A

+

Alternativ till R 404A (pdf, 860.16 kB)

Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker

+

Prioriterade åtgärder i befintliga livsmedelslokaler för ökad energieffektivisering

+

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler

+

Energiåtervinning av smutsig luft

+

Plug-in jämfört med central kylanläggning

+

Konceptbutiken som närmar sig noll

+

Processystem för värme och kyla i storkök

+

Incitamentbaserade hyresavtal livsmedelslokal/fastighetsägare

+

Energieffektiv ventilation i butiker

+

Fettreduceringssystem i storköksventilation - Utveckling av mätmetodik

+

Fettreduceringssystem i storköksventilation - Säkerhets- och underhållsanvisningar

+

Energi från kylsystem ger ökad energieffektivisering

+

Spara energi och pengar – samordna energisystemen

+

Prioriterade åtgärder i befintliga livsmedelslokaler för ökad energieffektivisering

+

Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik

+

Butiken som siktar på nollenergi

+

Dörrar på öppna kyldiskar och anpassning av kylsystem i butik

+

Energieffektiva kylsystem i livsmedelsbutiker

+

Exploring barriers to energy efficiency in supermarkets

+

Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök - Restaurangkök

+