Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Energieffektiva livsmedelslokaler - Beteende, design och layout

Det är viktigt att ta hänsyn till människan när man arbetar med teknik. Förståelse om kundernas och personalens beteenden och upplevelser i livsmedelslokalen bidrar till att övervinna barriärer och underlätta teknikförändringar mot en mer hållbar och effektiv energianvändning, samtidigt som nya lösningar även kan ge ett upplevt kundvärde och bidra till en bättre innemiljö i livsmedelslokalen.

Livsmedelslokalens design och layout är viktiga aspekter för att uppnå en balans mellan service och energieffektivitet. Även om energianvändningen för livsmedelslokalernas kylar, frysar och uppvärmningssystem är hög och därmed kostar mycket pengar kan det vara utmanade för näringsidkaren att välja de mer energieffektiva åtgärderna, då det primära är att det skall vara attraktivt och funktionellt för kunden att konsumera.

Att stimulera personalen till en ökad energimedvetenhet och ge dem motivation att verka för en effektivare energianvändning kan vara den enskilt viktigaste åtgärden i livsmedelslokalens energiarbete. Processer och rutiner är ett viktigt verktyg för att minska energianvändningen. Det är viktigt att förstå hur personalen arbetar och vilka moment som är energikrävande.

Genom att kombinera studier på inneklimatet med kvalitativa studier av kundernas upplevelser och beteenden, erhålls kunskap om hur man kan förbättra energieffektivitet, design och layout för och samtidigt bibehålla eller öka omsättningen.

Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök – Snabbmatsrestaurang

+

Att utesluta onödig kyla

+

Brandfarliga köldmedier – En kartläggning av hinder och hur dessa skall övervinnas

+

Dörrar på kyldiskar för minskad energianvändning och bättre inneklimat

+

LED konvertering för kyl- och frysmöbler

+

Småskalig biogasanläggning vid stora livsmedelsbutiker

+

Energi från hyresgästens kylsystem används i fastighetsägarens värmesystem – ett bidrag till ökad energieffektivisering

+

Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling

+

Beteendeförändring för energieffektiva storkök

+

Optimala kyltemperaturer

+

Optimala kyltemperaturer (pdf, 707.19 kB)

Prioriterade åtgärder i befintliga livsmedelslokaler för ökad energieffektivisering

+

Incitamentbaserade hyresavtal livsmedelslokal/fastighetsägare

+

Dörrar på butikens kyldisk påverkar konsumenten

+

Tvättning av batterier i kyl- och frysmöbler

+

Att övervinna barriärer för energieffektivisering i livsmedelsbutiker – kunskap om beteende och teknik

+

Exploring barriers to energy efficiency in supermarkets

+

Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök - Restaurangkök

+