Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Energieffektiva livsmedelslokaler - Kylteknik

Livsmedelkyla ställer krav på en kedja av kylning, från produktion, till distribution, leverans och lagring. Ur ett hygieniskt perspektiv är det mycket viktigt att upprätthålla rätt temperaturnivå på livsmedlet under hela kylkedjan, från tillverkning till konsumtion.

För livsmedelslokaler (butiker och professionella kök) finns det två typer av kylsystem, direkta och indirekta, båda är energieffektiva. Direkta system innebär långa rör och därmed större fyllning av köldmedium, men minimerar värmeväxling. I indirekta system är det endast kylaggregatets rör som är fyllt med köldmedium, vilket ger mycket mindre köldmediumfyllning. Indirekta system utnyttjar en central kylanläggning som kyler det sekundära system med köldbärare som distribuerar kyleffekten till kylmöbler och kylrum.

Vid konstruktion av system för livsmedelskyla är det viktigt att titta på systemeffektiviteten för att uppnå en låg energiförbrukning under året. Allt fler komponenter som inkluderas i kylsystemet omfattas av Ecodesigndirektivet, som syftar till att göra de enskilda komponenterna energieffektivare. Ett felaktigt konstruerat system kan dock ge en ineffektiv systemlösning trots användandet av energieffektiva komponenter.  

Värmeåtervinning är ofta en energieffektiv lösning, men man bör vara observant på att elanvändningen ökar. Det enklaste sättet är att höja kondensortrycket i kylmedelkylaren tillräckligt högt för att kunna direktväxla värmen till mottagande värmesystem. Ett annat alternativ är att tillvarata lågtempererad värme från kylmaskinernas kondensorer och låta en värmepump höja temperaturen till användbar temperatur.

Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök – Snabbmatsrestaurang

+

Undersökning av alternativ till R404A – det vanligaste köldmediet i svenska livsmedelsbutiker

+

Brandfarliga köldmedier – En kartläggning av hinder och hur dessa skall övervinnas

+

Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik

+

Dörrar på öppna kyldiskar och anpassning av kylsystem i butik 

+

Tvättning av batterier i kyl- och frysmöbler

+

Energi från hyresgästens kylsystem används i fastighetsägarens värmesystem – ett bidrag till ökad energieffektivisering

+

Utformning av kylsystem för butiker utifrån bästa tillgängliga teknik 

+

Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling

+

Alternativ till R404A

+

Alternativ till R 404A (pdf, 860.16 kB)

Prioriterade åtgärder i befintliga livsmedelslokaler för ökad energieffektivisering

+

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler

+

Plug-in jämfört med central kylanläggning

+

Konceptbutiken som närmar sig noll

+

Avfuktning av luft i butiker

+

Utvärdering av innovativ värmeväxlare i kyldisk

+

Förstudie energioptimering av avfuktning i livsmedelsaffärer

+

Innovativ värmeväxlare i kyldisk ger effektivare energianvändning i butiker

+

Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik

+

Butiken som siktar på nollenergi

+

Dörrar på öppna kyldiskar och anpassning av kylsystem i butik

+

Tvättning av batterier i kyl- och frysmöbler

+

Energieffektiva kylsystem i livsmedelsbutiker

+

Att övervinna barriärer för energieffektivisering i livsmedelsbutiker – kunskap om beteende och teknik

+

Exploring barriers to energy efficiency in supermarkets

+

Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök - Restaurangkök

+