Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Energieffektiva livsmedelslokaler - Mätningar, nyckeltal och övervakning

Intresset för att ha kontroll på sin anläggning med mätsystem är stort, men andelen butiker och professionella kök som har avancerade mät- och uppföljningssystem är liten. Det innebär att det finns en stor marknad för sådana system och det behövs också kunskap om hur dessa system ska användas. Viktiga frågeställningar för att mätningarna ska resultera i effektivare anläggningar och därmed sparad energi och pengar är;

  • vad är syftet med mätningarna (vad ska vi följa upp)?
  • hur ser den egna organisationen ut?
  • vilken kompetens och vilka resurser krävs för att få nytta av mätningarna?
  • vem/vilka är mottagare av resultaten?
  • vilka nyckeltal och andra parametrar är intressanta?

Innan man börjar upphandla ett mätsystem ska en kravspecifikation för mätningarna tas fram där det framgår vad man ska mäta och hur information från systemet ska redovisas för olika mottagare.

Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök – Snabbmatsrestaurang

+

Verifiering av hur val av luftfilter i butiker påverkar partikelhalter i inomhusluften och ventilationssystemens eleffektivitet

+

Dörrar på kyldiskar för minskad energianvändning och bättre inneklimat

+

Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik

+

Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning

+

Tvättning av batterier i kyl- och frysmöbler

+

LED konvertering för kyl- och frysmöbler

+

Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling

+

Val av filter för ventilationssystem i butik

+

Processystem för värme och kyla i storkök

+

Onlinemätningar i butiker

+

Förstudie energioptimering av avfuktning i livsmedelsaffärer

+

Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling

+

Kyldiskar i butik - Referensmätning av temperatur

+

Utvärdering av innovativ värmeväxlare i kyldisk

+

Fettreduceringssystem i storköksventilation - Utveckling av mätmetodik

+

Fettreduceringssystem i storköksventilation - Säkerhets- och underhållsanvisningar

+

Innovativ värmeväxlare i kyldisk ger effektivare energianvändning i butiker

+

Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök - Restaurangkök

+