Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Social innovation som skapar verklig nytta för välfärden

Under september 2023 presenterade regeringen en satsning på sociala utfallskontrakt med tio miljoner kronor per år under perioden 2024-2026. Enligt socialminister Jakob Forssmed är det pengar som ska vara ett stöd för att utveckla modeller och få bra stödfunktioner i arbetet. 

- Det finns mycket kunskap och forskning på området och vårt fokus ligger fokus på att omsätta kunskap i praktiken och ge stöd till främst offentlig sektor och civilsamhället, säger Tomas Bokström, projektledare på RISE. 

Tomas Bokström, projektledare

Utmaning med många aktörer

Arbetet hos RISE tar ett brett grepp kring välfärdsinnovation med fokus på hälsa, utbildning, sysselsättning, integration och brottsförebyggande arbete. Genom arbete på nationell och lokal nivå, med både strategiska och praktiska insatser, bygger plattformen kapacitet för långsiktiga och effektiva välfärdsinvesteringar.  

En viktig del i arbetet är just att kunna koppla mätning till utfall i arbetet. I vissa fall kan det finnas utmaningar att mäta resultat, inte minst när det gäller mjuka värden som upplevda känslor. 

- Det finns forskning i hur man mäter mjuka värden på ett kvalitetssäkrat sätt så det är möjligt. Parallellt med vårt arbete så utvecklar vi också hela tiden bättre mätetal vilket gör resultatet mer synligt, säger Tomas Bokström. 

Det finns en utmaning i att ansvaret är fördelat på så många aktörer när det gäller att utveckla välfärden, till exempel kommuner, regioner, staten och många myndigheter. 

Tomas Bokström

Vid sidan om bättre mätbara resultat så ser han också att samhället brottas med strukturella utmaningar. 

- Det finns en utmaning i att ansvaret är fördelat på så många aktörer när det gäller att utveckla välfärden, till exempel kommuner, regioner, staten och många myndigheter. Det i sig skapar samordningsproblem och det jobbar vi mycket mer för att få alla att dra åt samma håll. Det finns mycket resurser i offentlig sektor, det gäller att få resurserna att jobba på rätt sätt. Här ser vi att skarpa projekt kan visa andra hur man kan göra. 

Samarbete med civilsamhället - en tydlig framgångsfaktor 

Ett exempel som Tomas Bokström lyfter fram är initiativet Framtidens socialtjänst för barn och unga i Hässelby och Vällingby. Där flera aktörer i civilsamhället samt SKR arbetar tillsammans för att utveckla områdena i rätt riktning. Målet är att minska risken för kriminalitet och missbruk hos barn och unga och utvärdering av resultaten förväntas under första kvartalet 2024. Här har RISE bistått med stöd till upphandlingen, tagit fram en modell för det sociala utfallskontraktet, liksom stöd till implementering och utvärdering av hela förändringsarbetet.

- Det är ett pilotexempel som vi tror många kommuner kan ha nytta av i sitt arbete. För att lyckas nå ut med fler riktade insatser är samarbete med civilsamhället en viktig faktor. De har ofta bättre förutsättningar att få förtroende från målgruppen och kan vara mer flexibla i sina arbetsformer jämfört med till exempel kommuner och myndigheter, förklarar Tomas Bokström. 

Två andra exempel som precis har startat finns i Haninge och Huddinge. Här kommer RISE stötta kommunerna med datadriven områdesutveckling med fokus på risk- och skyddsfaktorer. 

- Vår uppgift är att bygga en systematik i arbetet med områdesutveckling. Det finns mycket att vinna på att jobba bättre med data och här kommer vår kompetens inom RISE till stor nytta, säger Tomas Bokström. Det är viktigt att testa saker på ett sätt så man kan lära sig av det. 

Collective Impact Husby är ett annat exempel. Tillsammans med Folkets Husby med finansiering från Region Stockholm har RISE varit med och utvecklat ett ramverk och övergripande manifest för Collective Impact i Husby. 

- Syftet i Husby är att skapa ökad kapacitet hos lokala aktörer, särskilt civilsamhället, att bidra till befolkningens hälsa och välbefinnande. Grundpremissen är en kontinuerlig förankring bland de boende i alla steg av projektens faser. Det är möjligt bland annat genom kontinuerlig dialog med ett boenderåd. Arbetet ska också generera ökad systematik och en utveckling mot datadriven behovsanalys och uppföljning, berättar Tomas Bokström. 

Han menar att arbetet med social innovation och välfärd blir allt viktigare framöver, i takt med samhällets alltmer hårdare klimat. 

- Vi måste gå till botten med de sociala problemen och jobba långsiktigt tillsammans på flera olika fronter. Först då kan vi vända den negativa utvecklingen som annars skapar problem och ökade kostnader i samhället, avsluta

Läs mer om hur RISE kan stötta er i arbetet med välfärdsinnovation

Se även webbinarieserien och del 1 som handlar om Sociala utfallskontrakt

Tomas Bokström

Kontaktperson

Tomas Bokström

+46 72 544 56 07

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.