Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Collective Impact Husby

Tillsammans med Folkets Husby och med finansiering från Region Stockholm har SHIC varit med och utvecklat ett ramverk och övergripande manifest för Collective Impact i Husby. Syftet är att skapa ökad kapacitet hos lokala aktörer, särskilt civilsamhället, att bidra till befolkningens hälsa och välbefinnande. 

Collective Impact är en samarbetsform som finns i olika delar av världen, men som relativt oprövad i Sverige. Grundpremissen är en kontinuerlig förankring bland de boende i alla steg av projektens faser. Detta möjliggörs bland annat genom kontinuerlig dialog med ett boenderåd. Arbetet ska också generera ökad systematik och en utveckling mot datadriven behovsanalys och uppföljning. Collective Impact ska medföra långsiktiga arbetssätt och därmed motverka projekttrötthet. Målsättningen är att uppnå bättre resultat för de boende genom ett tydligt samarbete bland olika lokalt förankrade aktörer.

Collective Impact Husby formaliserades under 2022 genom att en förening bildades med deltagande aktörer som grundare. Under 2023 pågår arbete med att starta upp de tre första satsningarna i arbetet, som alla syftar till att ge Husbyborna bättre tillgång till information och stöd för att stärka sitt psykiska välbefinnande.

SHIC stödjer Collective Impact Husby med metod- och utvärderingsstöd.

Läs mer på Collective Impact Husbys webb.

Beatrice Amsenius

Kontaktperson

Beatrice Amsenius

Innovations- och processledare

+46 10 516 50 44

Läs mer om Beatrice

Kontakta Beatrice
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.