Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tomas Bokström

Projektledare

Tel +46 10 516 56 07

E-post tomas.bokstrom@ri.se

Ort Kista

Enhet Mäta i samhället (105108)

Jag leder Social & Health Impact Center (SHIC) som syftar till att utveckla nya lösningar för välfärdssektorn med fokus på prevention och proaktiva insatser. Genom att testa olika former av utfallsbaserade kontrakt och modeller vill vi hjälpa offentliga parter att investera i prevention och tidiga insatser. Vi tror att en utvecklad metodik för att förstå behov och att värdera potentialen i att arbeta mer preventivt är en viktig förutsättning. Men lika viktigt är att underlätta praktiskt genomförande genom att utgå från tydligt definierade utfall och att konstruera kontraktslösningar som ger alla inblandade parter - vare sig det är offentliga eller privata - incitament att tillsammans arbeta mot bästa möjliga utfall. I nära samarbete med offentliga parter stödjer vi alla delar av processen till implementering av utfallsfokuserade lösningar.
Läs mer på www.socialimpactcenter.se

Arbetet är en tillämpning av mätteknik, som är en kärnkompetens för RISE. Detta då en viktig fråga för området är hur sociala och hälsomässiga utfall kan definieras, mätas och värderas på ett sätt som är tillförlitligt och som har legitimitet hos alla berörda aktörer. RISE bedriver forskning kring detta och SHICs arbete tar stöd av detta men ger också underlag till forskningsområdet.

Jag är baserad i Stockholm