Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Framtidens socialtjänst för barn och unga

SHIC har gett stöd till socialtjänsten för barn och unga i Hässelby-Vällingby att testa två nya arbetssätt. Dels att arbeta i ett socialt utfallskontrakt med civilsamhället, dels att skapa ett team inom socialtjänsten för att snabbare kunna erbjuda stöd genom förebyggande insatser. Målet är att minska risken för kriminalitet och missbruk hos barn och unga.

Under våren 2020 initierades ett samarbete mellan Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och SHIC med det övergripande syftet att utveckla en ny modell för tidigt socialt stöd för barn och unga i stadsdelen.

En vanlig erfarenhet i socialtjänsten är att det görs för få preventiva insatser till riskgrupper – ofta får individer hjälp först när personen i fråga har utvecklat en allvarlig problematik. Genom att socialtjänsten kommer in tidigare i personens utveckling och erbjuder mer individanpassade insatser är förhoppningen att den negativa utvecklingen kan brytas i tid. Förutom att individen då får bättre förutsättningar att lyckas i livet kan socialtjänstens liksom andra verksamheters kostnader minska.

För att lyckas med ambitionen att erbjuda och nå ut med fler individuellt riktade insatser är ofta samarbete med civilsamhället en viktig faktor. Civilsamhället kan ha bättre förutsättningar att få förtroende från målgruppen och kan vara mer flexibla i sina arbetsformer. En av målsättningarna med projektet är att hitta former för effektivt samarbete mellan offentlig sektor och civilsamhället. Det sociala utfallskontraktet syftar till att ge civilsamhället goda förutsättningar att komplettera socialtjänstens arbete med sociala insatser som inte ryms inom socialtjänstens uppdrag.

Upphandlingen inleddes hösten 2020 och genomfördes som en reserverad upphandling, det vill säga att enbart icke-vinstdrivande aktörer var aktuella. Fem aktörer blev kontrakterade, Frälsningsarmén, Hej Främling!, Linnea Boxning, Läxhjälpen och Skyddsvärnet. Det sociala utfallskontraktet fastställdes i en samskapande process med de fem kontrakterade civilsamhällesaktörerna under våren 2021. Insatsen var operativ från september 2021 till december 2022.

Arbetet har inneburit att ca 50 barn och unga och dess familjer har fått stöd. Utvärdering av resultaten förväntas under första kvartalet 2024.

SHIC har gett stöd till upphandlingen, att ta fram en modell för det sociala utfallskontraktet, liksom stöd till implementering och utvärdering av hela förändringsarbetet.

Clara Larsson

Kontaktperson

Clara Larsson

Analytiker

+46 10 516 50 57

Läs mer om Clara

Kontakta Clara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tomas Bokström

Kontaktperson

Tomas Bokström

+46 72 544 56 07

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.