Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Sociala Utfallskontrakt

Sociala Utfallskontrakt möjliggör testandet av lösningar genom att surra alla runt masten, styrning mot behovscentrerade utfall och ökat lärande på vägen.

Sociala Utfallskontrakt (Social Impact Bond, Social Outcomes Contract, Development Impact Bond eller Health Impact Bond i internationella sammanhang) har blivit en alltmer uppmärksammad modell för att hantera aktuella sociala och hälsomässiga samhällsutmaningar. I många sammanhang finns problem med kortsiktighet, bristande incitament, stuprörsorganisering och otydliga målsättningar särskilt när det gäller förebyggande och tidiga insatser. Sociala utfallskontrakt är ett möjligt sätt att bemöta detta.  

En grundpelare i sociala utfallskontrakt är att uppnå förbättrade sociala och hälsomässiga utfall för en definierad målgrupp. Utifrån denna målsättning skapas en insatsmodell med finansiering, uppföljning och rollfördelning mellan olika parter. Arbetet regleras genom ett kontrakt mellan utfallsansvarig(a), finansiär(er) och utförare. De samverkande aktörernas roll i ett socialt utfallskontrakt kan variera beroende på kontext och område, och därmed kan strukturen för utfallskontrakt se olika ut. Det finns alltid minst en offentlig part som är utfallsansvarig. Ibland ingår privata utförare (kommersiella eller icke-vinstdrivande) och investerare i modellen men det kan vara ett utfallskontrakt enbart mellan offentliga aktörer. En bärande princip för modellen är att likrikta incitamenten genom att samtliga parter ska uppleva en vinst när det går bra (utfallen uppnås i hög utsträckning) och förlust när det går dåligt (positiva utfall uteblir). Vinst i det här sammanhanget behöver inte enbart vara i monetära termer men typiskt sett sker ekonomiska transaktioner mellan parterna kopplat till ekonomiska konsekvenser av de aktuella utfallen. Dessa beräkningar baseras antingen på en samhällsekonomisk analys eller på faktiskt uppmätta kostnadseffekter hos offentlig sektor. 

Utförare upphandlas med utfallsbaserade avtal och får därmed ersättning som är delvis beroende av utfall. Utfallsfokuset i sociala utfallskontrakt förstärker behovet av transparens och robust uppföljning, vilket en intermediär (exempelvis RISE) bistår med. RISE initierar och stödjer nulägesanalyser tillsammans med andra parter för att identifiera behov hos målgruppen, utformar utfallskontrakt samt mäter utfall och agerar stöd för samtliga aktörer i projektprocessen. 

Tomas Bokström

Kontaktperson

Tomas Bokström

+46 72 544 56 07

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lovisa Vildö
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.