Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

SMASH – Systematisk Mätning och Analys Social Hållbarhet

Mellan 2020-2023 arbetade RISE, Kungälvs kommun och Mölndals stad i ett innovationspartnerskap för att utveckla bättre modeller och verktyg för att styra och följa upp kommuners arbete med social hållbarhet. Social hållbarhet är i det här sammanhanget kopplat till välfärdstjänster.

Syftet med samarbetet var att Kungälvs kommun och Mölndals stad skulle utveckla och testa modeller som tydligare kopplar samman övergripande styrning mot social hållbarhet med lämpliga uppföljnings- och utvärderingsupplägg för enskilda projekt och insatser.

Målen med samarbetet har varit att:

  • Utforma och testa en modell som ger politik och ledning bättre möjlighet att följa och styra mot sociala hållbarhetsmål.
  • Utforma och testa en modell för att stödja, följa upp och utvärdera insatser och projekt som genomförs inom det sociala området.
  • Åstadkomma organisatorisk utveckling där medvetenheten om och kapaciteten att arbeta systematiskt med analys, uppföljning, utvärdering, förändringsledning och styrning ökar.
  • Kommunicera och sprida erfarenheter och kunskaper från projektet, både internt och externt. 

Den 28 april 2023 anordnades ett spridningsseminarium där arbetssätt, modeller och lärdomar presenterades av Kungälv, Mölndal, RISE samt följeforskare från Kommunforskning i Väst. Seminariet spelades in, se filmen på denna länk.

Slutrapporten från samarbetet finns att läsa via denna länk.

Shirin Bartholdsson

Kontaktperson

Shirin Bartholdsson

Innovations- och processledare

+46 73 031 19 40

Läs mer om Shirin

Kontakta Shirin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.