Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Granskning av tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att alla användare, med eller utan funktionsnedsättningar, ska kunna ta del av det man utvecklar. Utan genomtänkta designval är risken stor att oavsiktligt exkludera personer från att kunna använda en produkt eller tjänst. Vi hjälper er skapa tillgänglighet för ett inkluderande och socialt hållbart samhälle.

Syfte

Genom att utgå från den stora variation som finns mellan olika människors förmågor bidrar tillgänglighet till att inkludera så många användare som möjligt. Redan nu finns det EU-krav på att offentliga myndigheters hemsidor, appar och dokument ska vara tillgängliga. Till och med 2025 ska alla EU-länder även ha lagstadgat om att ett urval av produkter och tjänster inom privat sektor ska vara tillgängliga. Genom tillgänglighet skapas konkurrenskraftiga produkter och tjänster som är lätta att använda för alla målgrupper.

Metod

Vi arbetar kontinuerligt med att skapa tillgängliga fysiska och digitala miljöer, produkter och tjänster. En viktig aspekt i arbetet är att arbeta behovsdrivet utifrån målgrupperna. Detta gör vi genom bland annat intervjuer, användartester, expertutvärderingar och workshops, som kan genomföras antingen digitalt, på plats hos er eller i vårt högteknologiska UX-labb. Våra metoder är välbeprövade och utvecklade för att skapa djup förståelse för användarna och deras behov. 

Vi följer även designprinciper för universell utformning för att designa miljöer, produkter och tjänster som så många som möjligt kan ta del av och använda. Vidare förhåller vi oss till standarder, såsom den europeiska standarden för digital tillgänglighet, EN 301 549, DOS-lagen och WCAG 2.1 som beskriver riktlinjer för att skapa tillgängliga digitala produkter. Dessa utgår vi ifrån för att göra våra expertutvärderingar.

Vad vi gör:

  • Granskning av hemsidor, appar, webbinnehåll, pdf:er och dokument mot lagkrav och standarder
  • Utvärderingar genom involvering av målgruppen, användartester och expertutvärderingar
  • Rådgivning och stöd i designprocesser, bland annat genom kravställning och behovsanalys
  • Framtagning av designförslag
  • Utbildning inom tillgänglighet

Leverans

Baserat på våra slutsatser från granskning, utvärdering och analys levererar vi gärna en sammanställning till er, med rekommendationer på hur just er produkt kan förbättras och uppfylla eventuella lagkrav, vilket kan utgöra ett värdefullt bidrag för era framtida beslut och vidareutveckling.

Högkvalitativa videoupptagningar av användartester i vårt UX-labb kan också utföras och klippas ihop med tydliga sammanfattningar, vilket kan ge ytterligare värdefull förståelse och insikt inför vidareutveckling, kommunikation och presentation av er produkt eller tjänst.

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Granskning av tillgänglighet

Standarder

EN 301 549 - Tillgänglighetskrav för IKT-produkter och IKT-tjänster

 

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Enligt överenskommelse

Amanda Johnson

Kontaktperson

Amanda Johnson

Forskare

+46 73 052 25 48

Läs mer om Amanda

Kontakta Amanda
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lisa Jonsson

Kontaktperson

Lisa Jonsson

Enhetschef

+46 10 228 41 69

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna ta del av det man utvecklar. Designval kan oavsiktligt exkludera personer från att kunna använda en produkt eller tjänst. Vi hjälper er skapa tillgängl…
Expertis

Inkluderande systeminnovation

Sverige behöver öka takten i den hållbara omställningen av hela samhället. Då behövs alla människors kompetenser, insikter och lösningar. Det räcker inte längre med att skapa lösningar för normen, utan vi behöver vidga perspektive…
Tjänst

UX och användbarhet

Att förstå användaren och dess behov är avgörande för att nå framgång. Genom kvalitativa och kvantitativa metoder så som intervjuer, användartester, expertutvärderingar, fokusgrupper och enkäter kan vi erbjuda er behovsinsamling, …
Test & demo

UX Lab

UX Lab används till att testa och utvärdera användbarhet, tillgänglighet och användarupplevelser på produkter och tjänster. Labbet är modulärt och simulerar den naturliga miljön för produkter som utvärderas. Med den senaste teknik…
Tjänst

Användbarhetstest med fokus på hållbarhet

Hur miljövänliga val gör användaren vid användning av er produkt/tjänst? Upplevs produkten/tjänsten hjälpa användaren till att göra mer miljövänliga val? Enheten Användarupplevelser på RISE har god erfarenhet av att besvara dessa …
Blogginlägg

Tillgänglighet, ett verktyg för delaktighet

Det pågår ett intensivt arbete för att stärka tillgängligheten i våra digitala miljöer. Det är viktigt för att skapa ett socialt hållbart samhälle där individer kan interagera, agera och ta del av samhället jämlikt. Detta är en de…