Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Användarstudier för ökad användar­upplevelse och användbarhet

Att förstå användaren och dess behov är avgörande för att nå framgång. Genom kvalitativa och kvantitativa metoder så som användartester, expertutvärderingar, fokusgrupper och enkäter kan vi erbjuda er kunskap om god användbarhet och användarupplevelse (UX). Detta är en nödvändighet för att skapa konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Användarstudier

Idag är en tilltalande produkt med rätt teknikspecifikation ingen garanti för succé. Med användaren i fokus tar vi fram underlag till våra kunder så att de kan utveckla funktionella, användarvänliga produkter och system som möter användarens behov och förväntningar. Vi hjälper er med behovsanalys och val av rätt metod vid rätt tillfälle samt genomförande och analys.

Utifrån kundens specifika behov kan vi ta ansvar och guida i alla utvecklingsfaser, från tidigt koncept till färdig produkt på marknaden. I de tidiga faserna definierar vi användarkrav, användarnas förväntningar och dagens beteenden genom tex fältstudier, intervjuer eller fokusgrupper. Senare i utvecklingsprocessen använder vi specifika metoder enligt standarder, så som användartester och expertutvärderingar, för att mäta användbarheten av en produkt eller koncept samt användarens upplevelse.

Anpassade användartester

Vi låter användaren utföra planerade scenarion i vårt labb som är specifikt anpassat för användartester och där den senaste tekniken finns. Resultatet analyseras och användarproblem identifieras. Baserat på våra slutsatser levererar vi rekommendationer på hur produkten kan förbättras, vilket är ett värdefullt bidrag för beslut och vidare utveckling.

Möjligheten finns för ert utvecklingsteam att själva delta och observera studierna för att öka förståelsen och kunskapen kring era användare. Högkvalitativa videoupptagningar av användartesterna kan utföras och sedan klippas ihop till tydliga sammanfattningar, vilket är till nytta i vidareutvecklingen samt vid kommunikation och presentation. Vi är erfarna usability researchers och ser det som en viktig del i vårt uppdrag att vidareutveckla nya metoder för bästa tillämpning och anpassat efter era behov. Vi stöttar ert utvecklingsteam att alltid fokusera på användaren i varje fas, och på så vis skapa konkurrenskraftiga lösningar.

Lina Orrell

Kontaktperson

Lina Orrell

Senior Usability Researcher

Läs mer om Lina

Kontakta Lina

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.