Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Användarstudier för ökad användar­upplevelse och användbarhet

Att förstå användaren och dess behov är avgörande för att nå framgång. Genom kvalitativa och kvantitativa metoder så som användartester, expertutvärderingar, fokusgrupper och enkäter kan vi erbjuda er kunskap om god användbarhet och användarupplevelse (UX). Detta är en nödvändighet för att skapa konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Användarstudier

Idag är en tilltalande produkt med rätt teknikspecifikation ingen garanti för succé. Med användaren i fokus tar vi fram underlag till våra kunder så att de kan utveckla funktionella, användarvänliga produkter och system som möter användarens behov och förväntningar. Vi hjälper er med behovsanalys och val av rätt metod vid rätt tillfälle samt genomförande och analys.

Utifrån kundens specifika behov kan vi ta ansvar och guida i alla utvecklingsfaser, från tidigt koncept till färdig produkt på marknaden. I de tidiga faserna definierar vi användarkrav, användarnas förväntningar och dagens beteenden genom tex fältstudier, intervjuer eller fokusgrupper. Senare i utvecklingsprocessen använder vi specifika metoder enligt standarder, så som användartester och expertutvärderingar, för att mäta användbarheten av en produkt eller koncept samt användarens upplevelse.

Anpassade användartester

Vi låter användaren utföra planerade scenarion i vårt labb som är specifikt anpassat för användartester och där den senaste tekniken finns. Resultatet analyseras och användarproblem identifieras. Baserat på våra slutsatser levererar vi rekommendationer på hur produkten kan förbättras, vilket är ett värdefullt bidrag för beslut och vidare utveckling.

Möjligheten finns för ert utvecklingsteam att själva delta och observera studierna för att öka förståelsen och kunskapen kring era användare. Högkvalitativa videoupptagningar av användartesterna kan utföras och sedan klippas ihop till tydliga sammanfattningar, vilket är till nytta i vidareutvecklingen samt vid kommunikation och presentation. Vi är erfarna usability researchers och ser det som en viktig del i vårt uppdrag att vidareutveckla nya metoder för bästa tillämpning och anpassat efter era behov. Vi stöttar ert utvecklingsteam att alltid fokusera på användaren i varje fas, och på så vis skapa konkurrenskraftiga lösningar.

Lina Orrell

Kontaktperson

Lina Orrell

Senior Usability Researcher

+46 10 228 40 98

Läs mer om Lina

Kontakta Lina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

UX Lab

UX Lab används till att testa och utvärdera användbarhet, tillgänglighet och användarupplevelser på produkter och tjänster. Labbet är modulärt och simulerar den naturliga miljön för produkter som utvärderas. Med den senaste teknik…
Expertis

UX, användbarhet och användarstudier

Att förstå användaren och dess behov är avgörande för att nå framgång. Genom kvalitativa och kvantitativa metoder så som användartester, expertutvärderingar, fokusgrupper och enkäter kan vi erbjuda er kunskap om god användbarhet o…
Tjänst

UX och användbarhet

Att förstå användaren och dess behov är avgörande för att nå framgång. Genom kvalitativa och kvantitativa metoder så som intervjuer, användartester, expertutvärderingar, fokusgrupper och enkäter kan vi erbjuda er behovsinsamling, …
Blogginlägg

Användartester - en naturlig del av designprocessen

Användarstudier och tester får idag en alltmer självklar plats i designprocessen. Speciellt inom den digitala utvecklingen, men även för fysiska produkter som vi kommer i kontakt med – både i arbetslivet och som privatperson. Att …
Tjänst

Granskning av tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att alla användare, med eller utan funktionsnedsättningar, ska kunna ta del av det man utvecklar. Utan genomtänkta designval är risken stor att oavsiktligt exkludera personer från att kunna använda en produk…
Expertis

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna ta del av det man utvecklar. Designval kan oavsiktligt exkludera personer från att kunna använda en produkt eller tjänst. Vi hjälper er skapa tillgängl…
Tjänst

Användbarhetstest med fokus på hållbarhet

Hur miljövänliga val gör användaren vid användning av er produkt/tjänst? Upplevs produkten/tjänsten hjälpa användaren till att göra mer miljövänliga val? Enheten Användarupplevelser på RISE har god erfarenhet av att besvara dessa …
Tjänst

Användbarhet vid upphandling av IT & IoT-system ger hållbart resultat

Med utvärderingskrav vid upphandling som tar hänsyn till, inte endast tekniska krav, utan även till användaren och dess sammanhang erhålls ett system som är användarvänligt och effektivt. Tillämpad utvärdering av användbarhet…