Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Run-a-usability-test
Foto: David Travis, Unsplash

Användartester - en naturlig del av designprocessen

Användarstudier och tester får idag en alltmer självklar plats i designprocessen. Speciellt inom den digitala utvecklingen, men även för fysiska produkter som vi kommer i kontakt med – både i arbetslivet och som privatperson. Att prioritera användartestning och ha det som en del av sin designprocess kan däremot kännas kostsamt och tidkrävande, men resultatet kommer garanterat vara en långt mer uppskattad produkt än en som inte mött sin tänka målgrupp tidigare.  

Genom användartester kan antaganden om användaren, användarens behov och användbarheten av produkten bekräftas, men även ifrågasättas eller motbevisas. Sanningen kan vara tuff, men att lära sig förstå sina användare och hur användarvänlig ens produkt är öppnar också för möjligheten att hinna göra ändringar i tid samt få nya insikter om slutkunden och användarnas behov.

Låt en oberoende part utreda användarvänligheten

En kund som vi haft ett flera års långt samarbete med i UX Lab berättade om hur deras syn på användartester har förändrats över tid. I början av samarbetet såg deras designers testerna som något de tvingades göra för att kunna godkännas att fortsätta sin designprocess och sanningen kunde, ibland, vara hård att höra. Idag är användartestning i stället en naturlig och återkommande del av designteamens designprocess och efterfrågan för återkoppling från användare blir högre och högre. Testmetodikerna utgår från ISO-standarden 9241-11 men uppläggen och tidsramarna har finslipats för att anpassas till just deras designprocess och produkter. De består t.ex. av både kvalitativa och kvantitativa metoder så som korta och längre användartester, fälttester, enkäter, usability heuristiker i form av expertutvärderingar, cardsorting mm.  

Fördelen med att anlita RISE för användartester är att vi är ett stort team med erfarna Usability Researchers med en bred variation av utbildningar och arbetsbakgrund samt att vi kan agera oberoende i vår utvärdering av produkten. Det kan kännas svårt att kritisera eller ge konstruktiv feedback till en kollegas hårda arbete samt att man själv lätt kan bli både partisk och känna till produktens funktioner för väl.

Att skapa en inkluderande design

När produkters användarvänlighet testas kan man även inkludera test för dess tillgänglighet för alla typer av användare. Det innebär att man utvärderar om produkten är anpassad för användning av alla användare oavsett vilka förutsättningar personer med tillfälliga och mer bestående funktionsnedsättningar har vid användning av produkten. Vi kan se exempel på inkluderande design på flera populära produkter, tjänster och appar idag och sanningen är att alla användare drar nytta av dessa anpassningar då de ofta upplevs som enklare och mer intuitiva att använda.

Hur kan Användarupplevelser på RISE hjälpa till?

Jag och mina kollegor är involverade i både forskningsprojekt och direktuppdrag så tveka inte att höra av er om ni är intresserade att utvärdera era tjänster eller produkter, fysiska eller digitala. Eller har ett svårlöst problem eller idé som involverar användare som vi tillsammans kan ansöka forskningsprojekt för.

Mer om UX Lab:

UX Lab används framför allt till att testa och utvärdera användbarhet och användarupplevelser på produkter och tjänster. Labbet är modulärt och simulerar den naturliga miljön för produkter som utvärderas. Med den senaste tekniken och spjutspetskompetens inom kvalitativa metoder erbjuder RISE en testmiljö som fungerar för olika produkter och behov. Det är bara att höra av er om ni har några funderingar.

Kristin Cronzell

Usability Researcher

+46 10 228 40 46

Läs mer om Kristin

Kontakta Kristin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

UX Lab

UX Lab används till att testa och utvärdera användbarhet, tillgänglighet och användarupplevelser på produkter och tjänster. Labbet är modulärt och simulerar den naturliga miljön för produkter som utvärderas. Med den senaste teknik…
Expertis

UX, användbarhet och användarstudier

Att förstå användaren och dess behov är avgörande för att nå framgång. Genom kvalitativa och kvantitativa metoder så som användartester, expertutvärderingar, fokusgrupper och enkäter kan vi erbjuda er kunskap om god användbarhet o…
Expertis

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna ta del av det man utvecklar. Designval kan oavsiktligt exkludera personer från att kunna använda en produkt eller tjänst. Vi hjälper er skapa tillgängl…
Tjänst

UX och användbarhet

Att förstå användaren och dess behov är avgörande för att nå framgång. Genom kvalitativa och kvantitativa metoder så som intervjuer, användartester, expertutvärderingar, fokusgrupper och enkäter kan vi erbjuda er behovsinsamling, …
Blogginlägg

Vad är World Usability Day?

Den andra torsdagen i november varje år arrangeras World Usability Day. Dagen handlar om att fira de framsteg som gjorts med att skapa användbara produkter och sprida kunskap kring hur användbarhet påverkar vårt dagliga liv. Helt …
Blogginlägg

Prisbelönt mikroplast-filter: En miljösmart uppgradering i hemmet

Ett pris utdelat av Red Dot Design Awards, en eftertraktad stämpel för god design, har tilldelats ett Mikroplastfilter till tvättmaskiner, producerat av Electrolux. RISE har vid upprepade tillfällen drivit användarstudier på filtr…
Expertis

Användarcentrerad cirkulär design

Med användarcentrerad cirkulär design kan produkter och tjänster anpassas för att användare enkelt ska kunna cirkulera resurser i en cirkulär ekonomi.
Expertis

Design för hållbara livsstilar

Med användarcentrerad designmetodik kan produkter, tjänster, system och fysiska miljöer utformas för att stödja hållbara beteenden, aktiviteter och val i vardagen.