Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tillgänglighet för ett inkluderande samhälle

Tillgänglighet innebär att personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna ta del av det man utvecklar. Designval kan oavsiktligt exkludera personer från att kunna använda en produkt eller tjänst. Vi hjälper er skapa tillgänglighet för ett socialt hållbart samhälle, och på så sätt skapas lösningar som oftast blir bättre för alla.

Vad vi gör:

  • Utvärderingar genom involvering av målgruppen, användartester och expertutvärderingar 

  • Granskning av hemsidor, dokument och appar mot lagkrav och standarder

  • Rådgivning och stöd i designprocesser, bland annat genom kravställning och behovsanalys 

  • Framtagning av designförslag

  • Utbildning inom tillgänglighet

  • Tillgång till UX-labb

Vad är tillgänglighet? 

Vid användande av produkter och tjänster har vi alla olika behov och förutsättningar, till exempel beroende på funktionsnedsättningar och livssituation. Att designa för ett inkluderande samhälle innebär att designa bort hinder i omgivningen så att alla kan delta i samhället på ett jämlikt sätt oavsett vilka förutsättningar vi har. Tillgänglighet skapas bland annat genom universell utformning som innebär att städer, miljöer, produkter och tjänster anpassas efter människors olika behov, förutsättningar och önskemål. Detta är en del av Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling, mål 11 om Hållbara städer och samhällen. 

Varför arbeta med tillgänglighet?  

Tillgänglighet bidrar till att skapa ett socialt hållbart samhälle, där alla är inkluderade. Dessutom finns det även EU-krav på att offentliga myndigheters hemsidor, appar och dokument ska vara tillgängliga. Till 2025 ska alla EU-länder även ha lagstadgat om att vissa produkter och tjänster inom privat sektor ska vara tillgängliga. Dessutom skapas konkurrenskraftiga produkter och tjänster genom att de är lätta att använda för alla målgrupper. 

Hur arbetar vi med tillgänglighet? 

Vi arbetar med att skapa tillgängliga fysiska och digitala miljöer, produkter och tjänster. En viktig aspekt i arbetet är att arbeta behovsdrivet utifrån målgrupperna. Detta gör vi genom bland annat intervjuer, användartester, expertutvärderingar och workshops, som kan genomföras i vårt högteknologiska UX-labb. På så sätt skapar vi förståelse för användarna och deras behov.  

Det finns universella designprinciper som används för att designa miljöer, produkter och tjänster som så många som möjligt kan ta del av och använda. Det finns även standarder, såsom den Europeiska standarden för tillgänglighet, EN 301 549, och WCAG 2.1 som beskriver riktlinjer för att skapa tillgängliga digitala produkter. Dessa utgår vi ifrån för att göra våra expertutvärderingar. 

Lovisa Fris Åsum

Kontaktperson

Lovisa Fris Åsum

Forskare

+46 70 263 04 59

Läs mer om Lovisa

Kontakta Lovisa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat