Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mätning av mikroglansvariation

Mikroglansmätning ger en mer fullständig bild och förståelse för hur ytan upplevs när den betraktas jämfört med standardinstrument för medelglansmätning såsom Hunter, Lehman och Zehntner som bara ger ett enda medelglansvärde

Syfte

Ett prov kan ha hög medelglans vilket normalt uppfattas som bra men samtidigt ha hög glansvariation som är störande när man tittar på en tryckt bild.
Mikroglansmetoden kan kvantifiera sådan störande glans på både tryckta och otryckt papper eller kartong.

Metoden kan användas till att besvara:

  • Är glansvariationen acceptabel och stabil över tid?
  • Benchmark mot konkurrenter
  • Övervaka hur nya inställningar i produktionen påverkar glansvariationen
  • Kontrollera om nya produkter är bättre eller sämre vad gäller glansvariation

Metod

Bilder av provet läses in i en 20º/20º graders setup för kamera och belysning.

Frekvensanalys används för att beräkna glansvariationen i små-, medel- och storskala.

Bildstorleken är 13x13 mm och om provstorleken medger utvärderas 9 delytor för säkrare statistik.

Både tryckta och otryckta ytor kan utvärderas. Metoden passar bäst för prover med hör eller medelhög glans.

Leveranser

Glansvariationen delas in i storleksklasser (vågländer).

Eftersom våglängder i intervallet 0.5 – 4 mm är de mest störande på normalt läsavstånd och summeras till ett glansvariationsvärde som korrelerar bra mot visuellt upplevd glansvariation.

Resultaten sparas i en Excelfil.

TIFF-bilder som visar glansvariation kan fås mot en extra kostnad.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Mätning av mikroglansvariation på samma sätt som vi uppfattar det

Pris

Kontakta oss för prisuppgift

Leveranstid

Resultat inom 2 veckor efter att vi fått proverna

Mer information

Produktblad (pdf, 556.16 kB)


Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Mikolaj Malinowski

Forsknings-och utvecklingsingenjör

+46 10 228 46 42

Läs mer om Mikolaj

Kontakta Mikolaj
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Hans Christiansson

Kontaktperson

Hans Christiansson

Application engineer

+46 76 876 73 81

Läs mer om Hans

Kontakta Hans
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Hygroexpansion av papper och kartong

Fukt påverkar pappersmaterial eftersom ökad fukthalt gör att papper expanderar. Detta påverkar körbarhet i konvertering och även slutanvändaregenskaper. Hygroexpansion är dessutom den dominerande faktorn vid defekter så som curl, …
Område

Förpackning

Varför använder vi förpackningar? Förutom att vara snygga på hyllan och attrahera köpare ska de också skydda både innehåll och omgivning. En förpackning ska klara distribution, lagring och försäljning utan att gå sönder eller bli …
Område

Massa och papper

Har du tänkt på hur mycket papper och kartong du använder i vardagen? Med nya krav på mindre plast och fler hållbara alternativ kommer behovet av träbaserade lösningar att öka. För att spara på naturresurser behöver vi cirkulera c…
Expertis

Att prediktera tryckbarhet

Tryckkvalitét är predikterbart. För att uppnå detta måste man förse sig med rätt verktyg för att kunna mäta relevanta materialegenskaper.
Expertis

Pappersmekanik

Pappersmaterials mekaniska egenskaper har stor betydelse för deras funktion vid konvertering och användning av de färdiga produkterna. Effektivare produktion, minskat svinn, och optimal materialanvändning kräver goda mekaniska ege…
Tjänst

Nötningstest

Laboratoriet på RISE Packaging Excellence Centre är ISTA certifierat och är ett av nordens mest välutrustade och avancerade laboratorier för provning av förpackningar. Vi genomför tester i en kontrollerad miljö enligt internatione…
Tjänst

Provning och kvalitetssäkring av transportförpackningar

För att garantera att höga säkerhetskrav uppfylls vid transport av farligt gods har en serie internationella regler skapats. En del är att godset skall förpackas i godkända förpackningar eller behållare. Vi provar, godkänner och k…
Event

Workshop - Förpackningsdag för livsmedelsföretag

Nu erbjuder vi en förpackningsdag för livsmedelsföretag där vi har samlat några av Sveriges främsta förpackningsexperter som kommer guida dig till lämpliga materialval. Vi kommer varva föreläsningar med coachning där du får c…