Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Pappersmekanik

Pappersmaterials mekaniska egenskaper har stor betydelse för deras funktion vid konvertering och användning av de färdiga produkterna. Effektivare produktion, minskat svinn, och optimal materialanvändning kräver goda mekaniska egenskaper.

Inom pappersmekanik inriktar vi oss på att identifiera de relevanta mekaniska egenskaperna hos pappersmaterial, utveckla mätmetoder för att kvantifiera egenskaperna och förutsäga deras effekter i olika tillämpningar. Vi kombinerar vårt kunnande inom materialmekanik och strukturmekanik med kunskaper om processer och produkter som är specifika för pappersmaterial och pappersförpackningar för att utreda och föreslå lösningar på problem i pappers- och förpackningsindustrin. Vi arbetar främst med förpackningsmaterial, som kartong och wellpapp, där de mekaniska egenskaperna är helt avgörande för funktionen.

Vår forskning inom pappersmekanik är tillämpad och utförs till största delen i samarbete med industriföretag, bilateralt eller i konsortier. Vi driver större forskningsprojekt om kartong- och wellpappförpackningar inom ramen för RISE Forskningsprogram Bioekonomi.

Avancerad karakterisering av pappersmaterial

Vårt forskningslaboratorium i Kista ger oss unika möjligheter att utveckla nya metoder för att karakterisera mekaniska egenskaper hos material som papper, kartong och wellpapp och studera strukturmekaniken i konverteringsprocesser och för förpackningar. Vi har bland annat utvecklat metoder för karakterisering av egenskaper i tjockleksriktningen, brottmekanik och krypning. Med hjälp av klimatskåp och klimatrum kan vi göra mätningar vid andra betingelser än det standardklimat som vi håller i huvudlaboratoriet.

Utöver standardprovmetoder som dragprov och SCT erbjuder vi mätningar med metoder som vi har utvecklat eller förbättrat. De följande är några exempel:

  • Drag- och kompressionsprovning i papprets eller kartongens tjockleksriktning
  • Mätningar av transversell skjuvning
  • Bestämning av skjuvstyrkeprofiler genom tjockleken hos kartong
  • Mätningar av kohesiva brottegenskaper
  • Krypprovning i dragning och kompression vid konstant eller varierande fukt
  • Hygroexpansionsmätningar med en metod som inte belastar provet

Mer information

Inom pappersmekanik erbjuder vi både bilaterala uppdrag och projekt, och större multilaterala forskningsprojekt.

Vi kan hjälpa dig med karakterisering av mekaniska egenskaper hos papper, kartong och wellpapp, men med vårt kunnande inom materialmekanik och strukturmekanik kan vi även erbjuda experimentell och teoretisk analys av de mekaniska egenskapernas effekter i konverteringsprocesser och för förpackningar.

Vi utvecklar och förbättrar experimentella metoder för pappersmaterial, konverteringsprocesser och förpackningar inom ramen för våra multilaterala forskningsprojekt men även i bilaterala projekt för att kunna adressera och lösa de problem som industrin har. Vi arbetar med fysikaliskt baserade matematiska modeller för att analysera sambanden mellan materialegenskaper och strukturmekaniken.

Johan Alfthan

Kontaktperson

Johan Alfthan

Senior research associate

+46 10 228 45 82

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Andreas Gabrielsson

Kontaktperson

Andreas Gabrielsson

Enhetschef

+46 76 876 71 26

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Livscykelanalys (LCA), av Förpackningar

Miljörelaterade krav från kunder, myndigheter och samhälle blir allt större för att möta vår tids hållbarhetsutmaningar inom klimat och resurser. Inom förpackningsbranschen förväntas företag ha koll på sina förpackningars miljöpåv…
Expertis

Förpackningsåtervinning

Nästan alla produkter förpackas vilket gör att förpackningar skapar stora materialvolymer som cirkuleras relativt fort. I övergången till ett cirkulärt samhälle har förpackningar blivit ett område som omfattas av nya krav och rege…
Expertis

Välj rätt förpackning till livsmedel

Det ställs många krav på en livsmedelsförpackning. Först och främst ska den naturligtvis skydda och bevara maten. Förpackningen ska också fungera praktiskt i process och distribution. Miljö och ekonomi är andra parametra…
Expertis

Formade papper och formgjutna fibrer

Fiberbaserade produkter blir mer formbara och utvecklingen av dessa material och produktionsprocesser går snabbt framåt. När det kommer till att ersätta plast i förpackningar är formade papper eller formgjutna fibrer ett av de mes…
Expertis

Att prediktera tryckbarhet

Tryckkvalitét är predikterbart. För att uppnå detta måste man förse sig med rätt verktyg för att kunna mäta relevanta materialegenskaper.
Område

Massa och papper

Har du tänkt på hur mycket papper och kartong du använder i vardagen? Med nya krav på mindre plast och fler hållbara alternativ kommer behovet av träbaserade lösningar att öka. För att spara på naturresurser behöver vi cirkulera c…
Område

Förpackning

Varför använder vi förpackningar? Förutom att vara snygga på hyllan och attrahera köpare ska de också skydda både innehåll och omgivning. En förpackning ska klara distribution, lagring och försäljning utan att gå sönder eller bli …