Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Pappersmekanik

Pappersmaterials mekaniska egenskaper har stor betydelse för deras funktion vid konvertering och användning av de färdiga produkterna. Effektivare produktion, minskat svinn, och optimal materialanvändning kräver goda mekaniska egenskaper.

Inom pappersmekanik inriktar vi oss på att identifiera de relevanta mekaniska egenskaperna hos pappersmaterial, utveckla mätmetoder för att kvantifiera egenskaperna och förutsäga deras effekter i olika tillämpningar. Vi kombinerar vårt kunnande inom materialmekanik och strukturmekanik med kunskaper om processer och produkter som är specifika för pappersmaterial och pappersförpackningar för att utreda och föreslå lösningar på problem i pappers- och förpackningsindustrin. Vi arbetar främst med förpackningsmaterial, som kartong och wellpapp, där de mekaniska egenskaperna är helt avgörande för funktionen.

Vår forskning inom pappersmekanik är tillämpad och utförs till största delen i samarbete med industriföretag, bilateralt eller i konsortier. Vi driver större forskningsprojekt om kartong- och wellpappförpackningar inom ramen för RISE Forskningsprogram Bioekonomi.

Avancerad karakterisering av pappersmaterial

Vårt forskningslaboratorium i Kista ger oss unika möjligheter att utveckla nya metoder för att karakterisera mekaniska egenskaper hos material som papper, kartong och wellpapp och studera strukturmekaniken i konverteringsprocesser och för förpackningar. Vi har bland annat utvecklat metoder för karakterisering av egenskaper i tjockleksriktningen, brottmekanik och krypning. Med hjälp av klimatskåp och klimatrum kan vi göra mätningar vid andra betingelser än det standardklimat som vi håller i huvudlaboratoriet.

Utöver standardprovmetoder som dragprov och SCT erbjuder vi mätningar med metoder som vi har utvecklat eller förbättrat. De följande är några exempel:

  • Drag- och kompressionsprovning i papprets eller kartongens tjockleksriktning
  • Mätningar av transversell skjuvning
  • Bestämning av skjuvstyrkeprofiler genom tjockleken hos kartong
  • Mätningar av kohesiva brottegenskaper
  • Krypprovning i dragning och kompression vid konstant eller varierande fukt
  • Hygroexpansionsmätningar med en metod som inte belastar provet

Mer information

Inom pappersmekanik erbjuder vi både bilaterala uppdrag och projekt, och större multilaterala forskningsprojekt.

Vi kan hjälpa dig med karakterisering av mekaniska egenskaper hos papper, kartong och wellpapp, men med vårt kunnande inom materialmekanik och strukturmekanik kan vi även erbjuda experimentell och teoretisk analys av de mekaniska egenskapernas effekter i konverteringsprocesser och för förpackningar.

Vi utvecklar och förbättrar experimentella metoder för pappersmaterial, konverteringsprocesser och förpackningar inom ramen för våra multilaterala forskningsprojekt men även i bilaterala projekt för att kunna adressera och lösa de problem som industrin har. Vi arbetar med fysikaliskt baserade matematiska modeller för att analysera sambanden mellan materialegenskaper och strukturmekaniken.

Johan Alfthan

Kontaktperson

Johan Alfthan

Senior research associate

+46 10 228 45 82

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Andreas Gabrielsson

Kontaktperson

Andreas Gabrielsson

Enhetshef

+46 76 876 71 26

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.