Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Provning och kvalitetssäkring av transportförpackningar

För att garantera att höga säkerhetskrav uppfylls vid transport av farligt gods har en serie internationella regler skapats. En del är att godset skall förpackas i godkända förpackningar eller behållare. Vi provar, godkänner och kvalitetssäkrar förpackning, containrar, behållare och andra transportanordningar som skall användas vid transport.

Syfte

Förpackningar syftar bland annat till att skydda det transporterade godset under transporten. Genom våra flexibla arbetssätt kan vi erbjuda en mängd olika provningar i enlighet med en rad olika standarder.

Provningen genomförs efter de internationella regelverken och därför fungerar ett provresultat från vårt laboratorium i hela världen, i och för alla transportslag med syfte att utvärdera en förpacknings förmåga att skydda gods under en normaltransort och att undersöka förpackningens förmåga att motstå transportpåkänningar.

Genom att vi också genomför årliga kontroller av tillverkning har vi större möjligheter att följa upp resultat samt medverka till ”ständig förbättring”. 

Metod

Provningen sker i vårt laboratorium och enligt gällande regelverk och vi kan genomföra provningar mot en rad olika kravdokument och standarder. I de fall någon direkt tillämpbar standard inte finns kan vi utföra kundanpassade provningsprogram baserade på ett urval av standardiserade metoder.

Exempel på provning är provning av lastpallar, provning av storsäckar, provning av flexibla behållare för vätskor samt provning enligt ASTM.

Provningen kan omfatta:

  • Fallprovning (motståndskraft mot stötar och slag)
  • Staplingsprovning (motståndskraft och stabilitet med statisk last ovanpå) 
  • Tryckprovning (motståndskraft mot inre tryck, endast för vätskeformiga ämnen) 
  • Täthetsprovning (för vätskor) 
  • Vibrationsprovning (IBC-behållare) 
  • Därutöver kan en rad förbehandlingar, kompletterande provningar och undersökningar genomföras

Leveranser

Efter avslutad provning utfärdas en provningsrapport. För exempelvis flexibla vätskebehållare kan även så kallad P-märkning erbjudas (certifiering enligt SPCR 131). Om certifikat önskas så kan RISE erbjuda avtal gällande certifiering mot SPCR 59.

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Provning och kvalitetssäkring av transportförpackningar samt emballage för transport av farligt gods enligt ADR

Certifiering

Övrig certifiering

Leveransnivå

Ackrediterad, Oackrediterad

Fältmätning

Tillgänglig

Standarder

ADR/ADR-S

RID/RID-S

IMDG-koden

ICAO/TI

FN rekommendationer för transport och farligt gods

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Enligt överenskommelse

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
17.Genomförande och globalt partnerskap
Peter Blomgren

Kontaktperson

Peter Blomgren

TIC-ingenjör

+46 10 516 54 25

Läs mer om Peter

Kontakta Peter
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Frank Jagersjö

TIC-ingenjör

+46 10 516 54 68

Läs mer om Frank

Kontakta Frank
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.