Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tryckbarhet för förpackningsmaterial

Tryckkvalitét är predikterbart. För att uppnå detta måste man förse sig med rätt verktyg för att kunna mäta relevanta materialegenskaper.

Trots att kartongegenskaper mäts i kartongbruken så är förhållandet mellan dessa och tryckegenskaper ännu inte helt fastställd. Att utveckla kunskap och verktyg för att kunna identifiera relevanta materialegenskaper i förhållande till tryckkvalitet är därför ett ständigt fokus i vår forskning.

Expertis inom tryckbarhet för förpackningsmaterial

Under årens lopp har vi utvecklat unik expertis, kunskap och verktyg, inom tryckbarhet. Detta innefattar substrategenskaper som topografi, absorption, komprimerbarhet, optik samt tryckdynamik vilket är applicerbart på både konventionella och digitala trycktekniker för kartong och korrugerade material.

Verktygen (metoder och mjukvara) hjälper våra kunder att förstå den komplexa processen vilken bestämmer tryckkvaliteten. De här kunskaperna är också viktiga i t.ex. design av nya experimentella undersökningar och för tolkning av det observerade resultatet. Vi har lång och väldokumenterad erfarenhet av hur papper- och kartongytans egenskaper är relevanta för tryckresultatet. Genom att mäta kartongytan med bildanalys-verktyg så kan tryckkvaliteten predikteras.

Simuleringar på tryckbarhet

Eftersom tryckning är en komplex dynamisk process vilken innefattar många interaktioner är det viktigt att förstå bidragen från enskilda faktorer. Vi har för detta utvecklat teoretiska simuleringar som bygger på fysikaliska modeller av tryckverk/färg/substrat interaktioner. Med dessa simuleringsverktyg så kan effekten av individuella faktorer studeras, t.ex. porositet, färgens viskositet, komprimerbarhet hos kartongen etc.

Mer information

Vi erbjuder

Vi kan hjälpa dig med karakterisering av tryckytor, test-tryckningar, tryck-utvärdering, bildanalys och implementering av analysmetoder. Genom vår expertis inom tryckning kan vi hjälpa dig att uppnå önskad tryckkvalitet för din förpackning och förpackningsmaterial.

På RISE kan papper-, kartong-, färg- och tryckverksproducenter förenas med konverterare och tryckerier inom ramen för våra konsortie-forskningsprojekt. Vi utför forskning och utveckling i direkt anknytning till industriapplikationer.

Tryckningsförsök är en grundläggande del i vår kärnverksamhet. Vi kan erbjuda en unik infrastruktur som möjliggör experimentell utvärdering relaterat till tryck- och materialegenskaper. Vår erfarenhet sträcker sig dessutom över till full-skaliga tryckförsök, vilka vi ofta planerar och utför tillsammans med våra kunder.

Vårt fokus ligger i att kunna prediktera tryckbarhet. Det ger i sin tur en kvalitetsgaranti inom värdecykeln för kartong-färg-tryck, samt kartongytans roll inom både materialförädlings-processen och för den färdiga produkten. Vi har lång erfarenhet av hur papper- och kartongegenskaper är relevanta för tryckresultatet och vi kan hjälpa dig att analyser dessa egenskaper.

Nyckelord

Printing
Board
Corrugated
Absorption
Compressibility
Printing dynamics

Andreas Gabrielsson

Kontaktperson

Andreas Gabrielsson

Enhetshef

+46 76 876 71 26

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sofia Thorman

Kontaktperson

Sofia Thorman

Forskare

Läs mer om Sofia

Kontakta Sofia
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.