Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analyser för processkemikalier

Kemikalier som kommer ur processen behöver analyseras, kontrolleras och klassas för att kunna veta vilka åtgärder som behöver göras vid eventuell efterbearbetning. Förslag på vanliga analyser för processkemikalier hittar ni nedan.

Syfte

Vi diskuterar gärna analysupplägg på er produktions processkemikalier. Nedan finner ni exempel på analyser för processkemikalierna kalk, lutar, såpa, tallolja, bakvatten och metanol. Det finns ett paket för inkrustrisk också.

Metod

Såpa:

 • Tallolja (maximalt teoretiskt utbyte i såpa)
 • Luthalt
 • Kalcium (viktig för t.ex. inkrustbildning)
 • Torrhalt
 • Värmevärde

Tallolja - är en mörkbrun, trögflytande och svavelhaltig vätska som bildas vid med tillverkning av pappersmassa via sulfatprocessen, svartlut och kommer från extraktivämnena. Talloljans beståndsdelar kan delas upp i fettsyror, hartssyror, neutralämnen och lignin (små mängder). Den innehåller värdefulla kemiska substanser som kan vidareförädlas till bla gröna kemikalier.

 • Syratal
 • Neutralämnen (oförtvålbara ämnen)
 • Sammansättning m.a.p. fett- och hartssyror
 • Vattenhalt
 • Askhalt
 • Totalt svavel
 • Totalt natrium

Lutar - för att göra detaljerade utvärderingar av olika delprocesser i kemikalieåtervinningen behövs analyser av lutars innehåll/sammansättning i olika positioner. Vi har ett flertal analyser för respektive typ av lut som kan utföras för att bistå i utvärderingarna. Kontakta gärna oss för vägledning och information.

Svartlut:

 • Fiberinnehåll (totalhalt)
 • Restalkali (hydroxid), karbonat
 • Halter av sulfidjon, sulfitjon, sulfatjon, tiosulfatjon, totalhalt svavel,
 • Oxalathalt
 • Kloridhalt
 • Metallhalt
 • Kolhydrater, totalhalt, halt polymera, mängd fria monomera
 • Lignin (totalhalt)
 • Molekylviktsfördelning lignin
 • Mängd tallolja
 • Halt terpener
 • Mängd hydroxisyror (underleverantör)
 • Mängd flyktiga syror (underleverantör)
 • Torrhalt
 • Askhalt

Vit- och grönlut:

 • Alkalihalt, totalt, aktivt och effektivt alkali
 • Karbonathalt
 • Sulfidhalt, sulfithalt, sulfathalt, tiosulfathalt, total svavelhalt
 • Kalium- och natriumhalt
 • Kloridhalt
 • Metallhalter

Inkrustrisk:

 • Karbonathalt
 • Sulfathalt
 • Oxalathalt
 • Calcium (totalthalt) och Calcium (löst halt)
 • Natriumhalt
 • Aluminiumhalt
 • Kiselhalt
 • Torrhalt

Bakvatten:

 • Anjonhalt
 • Katjonbehov
 • Karboxylsyrorhalt
 • Uronsyrahalt
 • ASA, totalhalt
 • Kolhydrater, totalhalt
 • Ligninhalt
 • Mängd optiskt vitmedel
 • Stärkelsehalt

Kalk:

 • Mängd fri kalk
 • Metallhalt (natrium, magnesium, calcium, mangan, järn, aluminium, kisel, fosfor, svavel)
 • Surt lösligt natrium

Metanol/Orent kondensat:

 • Metanolhalt
 • Vattenhalt
 • Ammoniumhalt
 • Totalhalt kväve
 • Halt TRS (svavelväte, metylmerkaptan, dimetylsulfid, dimetyldisulfid)
 • Totalhalt svavel
 • Halt av monoterpener (α-pinen, β-pinen, 3-caren, limonen)
 • Totalhalt monoterpenoider
 • Totalhalt sesquiterpener
 • Totalhalt diterpenoider
 • GC-MS: Screening övriga organiska föreningar

Leveranser

Rapport enligt överenskommelse.

Beställning

Beställning sker via länk nedan

Länk till beställning

Fakta

Tjänst

Analyser för processkemikalier

Område

Bioraffinaderi, Kemiska processer och produkter, Massa och papper, Produktion och tillverkning

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Analysresultat levereras per e-post, normalt inom 15 arbetsdagar från att proverna ankommit oss. Med reservation för prover som kräver speciell behandling. Expressanalyser kan erhållas mot pristillägg efter överenskommelse.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser

Kontaktperson

Christina Wedin

Coordinator

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Gaskromatografi-masspektrometri identifierar många material

Material och processer behöver identifiera sina produkter. Att använda gaskromatografi-masspektrometri underlättar arbetet och det används ofta i samband med problemlösning och miljöfrågor. Instrumentet är mycket användbart när de…
Tjänst

Identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar

FT-IR Fourier Transform Infrared Spectroscopy, används huvudsakligen för positiv identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar i komplexa prover. Nästan alla typer av prover i mycket små prover, till exempel prickar o…
Tjänst

Troubleshooting ger dig lösningar på problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Expertis

Massa

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
Tjänst

Fibersammansättning viktigt för massakvaliten

Att karaktärisera massa innebär ofta en analys av fibersammansättningen i en fibermätare för att kontrollera massans kvalitet. Det är viktigt både inom forskningsprojekt och utvecklingsprojekt inom process och produkt.
Tjänst

Analys av totalt organiskt eller oorganiskt kol i lösningar

TOC-instrument som kan förutom totalt organiskt eller oorganiskt kol i lösningar även mäta totalkväve. Genom att exempelvis analysera totalkväve i bioreningens in- och utgående strömmar får man besked om reningens effekt vad gälle…
Tjänst

Definiera partiklars storlek som en del av processoptimering

För viskostillverkarna är oupplösta partiklar i viskoslösningen ett problem eftersom de kan sätta igen dels filtren av viskoslösningen och dels dysorna i spinnbadet. Processbarheten i viskosbruken påverkas därför negativt av parti…
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning, utveckling och problemlösning

XPM är en papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att testa och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Kontinuerlig utveckling av XPM och dess möjligheter för webbformning säkerställer ett kvalitetssäk…