Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analyser för processkemikalier

Kemikalier som kommer ur processen behöver analyseras, kontrolleras och klassas för att kunna veta vilka åtgärder som behöver göras vid eventuell efterbearbetning. Förslag på vanliga analyser för processkemikalier hittar ni nedan.

Syfte

Vi diskuterar gärna analysupplägg på er produktions processkemikalier. Nedan finner ni exempel på analyser för processkemikalierna kalk, lutar, såpa, tallolja, bakvatten och metanol. Det finns ett paket för inkrustrisk också.

  Metod

  Såpa:

  • Tallolja (maximalt teoretiskt utbyte i såpa)
  • Luthalt
  • Kalcium (viktig för t.ex. inkrustbildning)
  • Torrhalt
  • Värmevärde

  Tallolja - är en mörkbrun, trögflytande och svavelhaltig vätska som bildas vid med tillverkning av pappersmassa via sulfatprocessen, svartlut och kommer från extraktivämnena. Talloljans beståndsdelar kan delas upp i fettsyror, hartssyror, neutralämnen och lignin (små mängder). Den innehåller värdefulla kemiska substanser som kan vidareförädlas till bla gröna kemikalier.

  • Syratal
  • Neutralämnen (oförtvålbara ämnen)
  • Sammansättning m.a.p. fett- och hartssyror
  • Vattenhalt
  • Askhalt
  • Totalt svavel
  • Totalt natrium

  Lutar - för att göra detaljerade utvärderingar av olika delprocesser i kemikalieåtervinningen behövs analyser av lutars innehåll/sammansättning i olika positioner. Vi har ett flertal analyser för respektive typ av lut som kan utföras för att bistå i utvärderingarna. Kontakta gärna oss för vägledning och information.

  Svartlut:

  • Fiberinnehåll (totalhalt)
  • Restalkali (hydroxid), karbonat
  • Halter av sulfidjon, sulfitjon, sulfatjon, tiosulfatjon, totalhalt svavel,
  • Oxalathalt
  • Kloridhalt
  • Metallhalt
  • Kolhydrater, totalhalt, halt polymera, mängd fria monomera
  • Lignin (totalhalt)
  • Molekylviktsfördelning lignin
  • Mängd tallolja
  • Halt terpener
  • Mängd hydroxisyror (underleverantör)
  • Mängd flyktiga syror (underleverantör)
  • Torrhalt
  • Askhalt

  Vit- och grönlut:

  • Alkalihalt, totalt, aktivt och effektivt alkali
  • Karbonathalt
  • Sulfidhalt, sulfithalt, sulfathalt, tiosulfathalt, total svavelhalt
  • Kalium- och natriumhalt
  • Kloridhalt
  • Metallhalter

  Inkrustrisk:

  • Karbonathalt
  • Sulfathalt
  • Oxalathalt
  • Calcium (totalthalt) och Calcium (löst halt)
  • Natriumhalt
  • Aluminiumhalt
  • Kiselhalt
  • Torrhalt

  Bakvatten:

  • Anjonhalt
  • Katjonbehov
  • Karboxylsyrorhalt
  • Uronsyrahalt
  • ASA, totalhalt
  • Kolhydrater, totalhalt
  • Ligninhalt
  • Mängd optiskt vitmedel
  • Stärkelsehalt

  Kalk:

  • Mängd fri kalk
  • Metallhalt (natrium, magnesium, calcium, mangan, järn, aluminium, kisel, fosfor, svavel)
  • Surt lösligt natrium

  Metanol/Orent kondensat:

  • Metanolhalt
  • Vattenhalt
  • Ammoniumhalt
  • Totalhalt kväve
  • Halt TRS (svavelväte, metylmerkaptan, dimetylsulfid, dimetyldisulfid)
  • Totalhalt svavel
  • Halt av monoterpener (α-pinen, β-pinen, 3-caren, limonen)
  • Totalhalt monoterpenoider
  • Totalhalt sesquiterpener
  • Totalhalt diterpenoider
  • GC-MS: Screening övriga organiska föreningar

  Leveranser

  Rapport enligt överenskommelse.

  Beställning

  Beställning sker via länk nedan

  Länk till beställning

  Fakta

  Tjänst

  Analyser för processkemikalier

  Område

  Bioraffinaderi, Kemiska processer och produkter, Massa och papper, Produktion och tillverkning

  Pris

  Pris vid offertförfrågan

  Leveranstid

  Analysresultat levereras per e-post, normalt inom 15 arbetsdagar från att proverna ankommit oss. Med reservation för prover som kräver speciell behandling. Expressanalyser kan erhållas mot pristillägg efter överenskommelse.

  Förberedelser

  Inga förberedelser krävs

  Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  6.Rent vatten och sanitet
  9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  12.Hållbar konsumtion och produktion
  14.Hav och marina resurser

  Kontaktperson

  Christina Wedin

  Coordinator

  Läs mer om Christina

  Kontakta Christina
  CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

  * Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

  Kontakt

  Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

  Skicka meddelande
  CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

  * Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

  Relaterat

  Tjänst

  Gaskromatografi-masspektrometri identifierar många material

  Material och processer behöver identifiera sina produkter. Att använda gaskromatografi-masspektrometri underlättar arbetet och det används ofta i samband med problemlösning och miljöfrågor. Instrumentet är mycket användbart när de…
  Tjänst

  Identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar

  FT-IR Fourier Transform Infrared Spectroscopy, används huvudsakligen för positiv identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar i komplexa prover. Nästan alla typer av prover i mycket små prover, till exempel prickar o…
  Tjänst

  Troubleshooting ger dig lösningar på problem inom process och produkt

  Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
  Expertis

  Massa

  Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
  Tjänst

  Fibersammansättning viktigt för massakvaliten

  Att karaktärisera massa innebär ofta en analys av fibersammansättningen i en fibermätare för att kontrollera massans kvalitet. Det är viktigt både inom forskningsprojekt och utvecklingsprojekt inom process och produkt.
  Tjänst

  Analys av totalt organiskt eller oorganiskt kol i lösningar

  TOC-instrument som kan förutom totalt organiskt eller oorganiskt kol i lösningar även mäta totalkväve. Genom att exempelvis analysera totalkväve i bioreningens in- och utgående strömmar får man besked om reningens effekt vad gälle…
  Tjänst

  Definiera partiklars storlek som en del av processoptimering

  För viskostillverkarna är oupplösta partiklar i viskoslösningen ett problem eftersom de kan sätta igen dels filtren av viskoslösningen och dels dysorna i spinnbadet. Processbarheten i viskosbruken påverkas därför negativt av parti…
  Test & demo

  XPM - Papperspilot för forskning, utveckling och problemlösning

  XPM är en papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att testa och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Kontinuerlig utveckling av XPM och dess möjligheter för webbformning säkerställer ett kvalitetssäk…