Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Analyser för processkemikalier

Kemikalier som kommer ur processen behöver analyseras, kontrolleras och klassas för att kunna veta vilka åtgärder som behöver göras vid eventuell efterbearbetning. Förslag på vanliga analyser för processkemikalier hittar ni nedan.

Syfte

Vi diskuterar gärna analysupplägg på er produktions processkemikalier. Nedan finner ni exempel på analyser för processkemikalierna kalk, lutar, såpa, tallolja, bakvatten och metanol. Det finns ett paket för inkrustrisk också.

Metod

Såpa:

 • Tallolja (maximalt teoretiskt utbyte i såpa)
 • Luthalt
 • Kalcium (viktig för t.ex. inkrustbildning)
 • Torrhalt
 • Värmevärde

Tallolja - är en mörkbrun, trögflytande och svavelhaltig vätska som bildas vid med tillverkning av pappersmassa via sulfatprocessen, svartlut och kommer från extraktivämnena. Talloljans beståndsdelar kan delas upp i fettsyror, hartssyror, neutralämnen och lignin (små mängder). Den innehåller värdefulla kemiska substanser som kan vidareförädlas till bla gröna kemikalier.

 • Syratal
 • Neutralämnen (oförtvålbara ämnen)
 • Sammansättning m.a.p. fett- och hartssyror
 • Vattenhalt
 • Askhalt
 • Totalt svavel
 • Totalt natrium

Lutar - för att göra detaljerade utvärderingar av olika delprocesser i kemikalieåtervinningen behövs analyser av lutars innehåll/sammansättning i olika positioner. Vi har ett flertal analyser för respektive typ av lut som kan utföras för att bistå i utvärderingarna. Kontakta gärna oss för vägledning och information.

Svartlut:

 • Fiberinnehåll (totalhalt)
 • Restalkali (hydroxid), karbonat
 • Halter av sulfidjon, sulfitjon, sulfatjon, tiosulfatjon, totalhalt svavel,
 • Oxalathalt
 • Kloridhalt
 • Metallhalt
 • Kolhydrater, totalhalt, halt polymera, mängd fria monomera
 • Lignin (totalhalt)
 • Molekylviktsfördelning lignin
 • Mängd tallolja
 • Halt terpener
 • Mängd hydroxisyror (underleverantör)
 • Mängd flyktiga syror (underleverantör)
 • Torrhalt
 • Askhalt

Vit- och grönlut:

 • Alkalihalt, totalt, aktivt och effektivt alkali
 • Karbonathalt
 • Sulfidhalt, sulfithalt, sulfathalt, tiosulfathalt, total svavelhalt
 • Kalium- och natriumhalt
 • Kloridhalt
 • Metallhalter

Inkrustrisk:

 • Karbonathalt
 • Sulfathalt
 • Oxalathalt
 • Calcium (totalthalt) och Calcium (löst halt)
 • Natriumhalt
 • Aluminiumhalt
 • Kiselhalt
 • Torrhalt

Bakvatten:

 • Anjonhalt
 • Katjonbehov
 • Karboxylsyrorhalt
 • Uronsyrahalt
 • ASA, totalhalt
 • Kolhydrater, totalhalt
 • Ligninhalt
 • Mängd optiskt vitmedel
 • Stärkelsehalt

Kalk:

 • Mängd fri kalk
 • Metallhalt (natrium, magnesium, calcium, mangan, järn, aluminium, kisel, fosfor, svavel)
 • Surt lösligt natrium

Metanol/Orent kondensat:

 • Metanolhalt
 • Vattenhalt
 • Ammoniumhalt
 • Totalhalt kväve
 • Halt TRS (svavelväte, metylmerkaptan, dimetylsulfid, dimetyldisulfid)
 • Totalhalt svavel
 • Halt av monoterpener (α-pinen, β-pinen, 3-caren, limonen)
 • Totalhalt monoterpenoider
 • Totalhalt sesquiterpener
 • Totalhalt diterpenoider
 • GC-MS: Screening övriga organiska föreningar

Leveranser

Rapport enligt överenskommelse.

Tjänst

Analyser för processkemikalier

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Analysresultat levereras per e-post, normalt inom 15 arbetsdagar från att proverna ankommit oss. Med reservation för prover som kräver speciell behandling. Expressanalyser kan erhållas mot pristillägg efter överenskommelse.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
Christina Wedin

Kontaktperson

Christina Wedin

Coordinator

+46 10 722 32 47

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Identifiering av flytande och fasta material inom processer

Inom material- och processindustrin är förmågan att noggrant och effektivt identifiera produkter och komponenter avgörande för att säkerställa hög kvalitet och smidig drift av processerna. RISE kan hantera och analysera olika type…
Tjänst

Identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar

RISE kan hjälpa processindustrin med analys av små partiklar eller fläckar som kan förekomma i dessa material. Detta gör det möjligt att övervaka och kontrollera kvaliteten på råmaterial och processer på ett mycket detaljerat sätt…
Tjänst

Identifiering av problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en viktig roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av ma…
Tjänst

Fiberdimensioner viktigt för massakvaliteten

Att karaktärisera massa involverar ofta en noggrann analys av fibersammansättningen i en fibermätare för att kontrollera massans kvalitet. Denna process är av stor vikt både inom forskningsprojekt och utvecklingsprojekt inom proce…
Tjänst

Analys av totalt organiskt eller oorganiskt kol i lösningar

TOC-instrument som kan förutom totalt organiskt eller oorganiskt kol i lösningar även mäta totalkväve. Genom att exempelvis analysera totalkväve i bioreningens in- och utgående strömmar får man besked om reningens effekt vad gälle…
Tjänst

Definiera partiklars storlek som en del av processoptimering

För viskostillverkarna är oupplösta partiklar i viskoslösningen ett problem eftersom de kan sätta igen dels filtren av viskoslösningen och dels dysorna i spinnbadet. Processbarheten i viskosbruken påverkas därför negativt av parti…
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning

Den experimentella lilla pappersmaskinen (XPM) utgör en viktig papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att utföra tester och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Dess kostnadseffektivitet och förmåga…