Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mjukpapper

Försäljningen av hygienprodukter har ökat kraftigt globalt under senare år. Konkurrensen på marknaden är stark, vilket pressar produktionskostnader. Samtidigt är det viktigt att använda hållbara material och minimera energianvändningen. Produktegenskaper, som mjukhet och vätskeuppsugningsförmåga, måste också kontinuerligt förbättras.

Utmaningar på tissue-området

I många delar av världen finns det en brist på tillgängliga traditionella papperstillverkningsfibrer, medan levnadsstandard och efterfrågan på hygienprodukter ökar snabbt. Även i mogna marknader finns en ökande efterfrågan på hygienprodukter. Alternativa tillverkningsmetoder och fibermaterial är därför av högsta prioritet för att minimera kostnaderna för att uppnå de bästa egenskaperna hos slutprodukten med ett så lågt resursutnyttjande som möjligt. Är det möjligt att behålla viktiga egenskaper, såsom mjukhet och absorption, samtidigt som färre och mer resurseffektiva fibrer eller alternativa produktionsprocesser används?

Vår tissuekompetens

RISE verksamhet inom mjukpapper/tissue-området omfattar utveckling och utvärdering av mjukpapper längs hela värdekedjan för att optimera energiförbrukningen, processeffektivitet, resurseffektivitet samt produktens slutegenskaper. Ett annat viktigt område är att öka den grundläggande förståelsen genom karakterisering och utveckling av ny mätmetodik avseende arkstruktur, vätskeabsorptionsförmåga, och mjukhet. Utöver vår expertis inom tissue kan vi tillämpa vår omfattande kunskap och erfarenhet inom allmän papperstillverkning.

Vad vi kan erbjuda

RISE vill verka för att förbättra alla steg och alla aspekter av mjukpapperstillverkning. Vanliga frågor vi hanterar är hur man kan förbättra absorptionsegenskaper, styrka eller mjukhet på effektiva sätt. Vi utgår från din specifika problembeskrivning och utarbetar i nära dialog en plan för att undersöka denna. Vi har ett väl utbyggt laboratorium med konventionell mätutrustning,  egenutvecklade mätmetoder för karakterisering av de viktigaste egenskaperna för hygienprodukter, samt utrustning för att prägla papper. Utöver detta har vi tillgång till ett stort antal andra utrustningar inom RISE och via våra samarbetspartners. Vi arbetar alltid i nära dialog med våra kunder för att säkerställa värde.

Mattias Drotz
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Ida Östlund

Kontaktperson

Ida Östlund

Forskare

+46 76 876 71 78

Läs mer om Ida

Kontakta Ida
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Massa och papper

Har du tänkt på hur mycket papper och kartong du använder i vardagen? Med nya krav på mindre plast och fler hållbara alternativ kommer behovet av träbaserade lösningar att öka. För att spara på naturresurser behöver vi cirkulera c…
Expertis

Papperskemi

Området funktionell kemi inom papperstillverkning innefattar att hitta den optimala användningen och effekten av olika funktionella tillsatser. Den önskade effekten kan stärkas genom fiber-fiberinteraktion och -bindning, kontroll …
Test & demo

Pilotmiljö

En komplett pilotmiljö för fiberbearbetning med uppdragsgivare från hela världen. Malning,fraktionering,mm Labblina för våtformning av tråg
Expertis

Mäldberedning

Mäldberedning är en avgörande faktor vid papperstillverkning. Vår expertis för mäldberedning bygger på omfattande forskning med lågkoncentrationsmalning, silning, fraktionering med både silar och hydrocykloner och mätteknik för fi…
Expertis

Mjukpapper

Försäljningen av hygienprodukter har ökat kraftigt globalt under senare år. Konkurrensen på marknaden är stark, vilket pressar produktionskostnader. Samtidigt är det viktigt att använda hållbara material och minimera energianvändn…
Expertis

Perception, tribologi och psykofysik

Leverera önskvärda perceptionsupplevelser till slutanvändare genom ökad förståelse för hur materialegenskaper och processparametrar påverkar hur de känns.
Expertis

Pappersmekanik

Pappersmaterials mekaniska egenskaper har stor betydelse för deras funktion vid konvertering och användning av de färdiga produkterna. Effektivare produktion, minskat svinn, och optimal materialanvändning kräver goda mekaniska ege…