Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mjukpapper

Försäljningen av hygienprodukter har ökat kraftigt globalt under senare år. Konkurrensen på marknaden är stark, vilket pressar produktionskostnader. Samtidigt är det viktigt att använda hållbara material och minimera energianvändningen. Produktegenskaper, som mjukhet och vätskeuppsugningsförmåga, måste också kontinuerligt förbättras.

Utmaningar på tissue-området

I många delar av världen finns det en brist på tillgängliga traditionella papperstillverkningsfibrer, medan levnadsstandard och efterfrågan på hygienprodukter ökar snabbt. Även i mogna marknader finns en ökande efterfrågan på hygienprodukter. Alternativa tillverkningsmetoder och fibermaterial är därför av högsta prioritet för att minimera kostnaderna för att uppnå de bästa egenskaperna hos slutprodukten med ett så lågt resursutnyttjande som möjligt. Är det möjligt att behålla viktiga egenskaper, såsom mjukhet och absorption, samtidigt som färre och mer resurseffektiva fibrer eller alternativa produktionsprocesser används?

Vår tissuekompetens

RISE verksamhet inom mjukpapper/tissue-området omfattar utveckling och utvärdering av mjukpapper längs hela värdekedjan för att optimera energiförbrukningen, processeffektivitet, resurseffektivitet samt produktens slutegenskaper. Ett annat viktigt område är att öka den grundläggande förståelsen genom karakterisering och utveckling av ny mätmetodik avseende arkstruktur, vätskeabsorptionsförmåga, och mjukhet. Utöver vår expertis inom tissue kan vi tillämpa vår omfattande kunskap och erfarenhet inom allmän papperstillverkning.

Vad vi kan erbjuda

RISE vill verka för att förbättra alla steg och alla aspekter av mjukpapperstillverkning. Vanliga frågor vi hanterar är hur man kan förbättra absorptionsegenskaper, styrka eller mjukhet på effektiva sätt. Vi utgår från din specifika problembeskrivning och utarbetar i nära dialog en plan för att undersöka denna. Vi har ett väl utbyggt laboratorium med konventionell mätutrustning,  egenutvecklade mätmetoder för karakterisering av de viktigaste egenskaperna för hygienprodukter, samt utrustning för att prägla papper. Utöver detta har vi tillgång till ett stort antal andra utrustningar inom RISE och via våra samarbetspartners. Vi arbetar alltid i nära dialog med våra kunder för att säkerställa värde.

Kontaktperson

Mattias Drotz

Forskare

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.