Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

StratEx – flexibel arkform i semipilotskala

StratEx (Stratified Forming Explorer) är en flexibel arkform i semipilotskala för multilager strukturer som bryggar gapet mellan formning i labb och pilotskala inom området massa, papper och förpackningar.

Rent praktiskt kan StratEx forma upp till 10 m papper per körning med singel eller dubbelsidig avvattning. Både single-ply och multi-ply bladstrukturer kan också formas genom pilotmaskinen.

Försök på StratEx sker i omgångar och produktionstiden uppgår vanligtvis till 15-20 minuter per sats beroende på ytvikten. Omfattande testförsök kan ske genom små mängder av massa och kemikalier, vilket öppnar upp för både experimentella och specialanpassade testkörningar där tillgänglighet annars kan utgöra ett hinder.

Snabba omställningar med hög flexibilitet kan med fördel utföras på StratEx i mindre skala (kg nivå), innan större pilottest kan ske i ett nästa steg under processlika förhållanden på FEX – vår fullskaliga pilotmaskin.

Fakta om StratEx:

  • Singel-lager, två-lager och tre-lagers strukturer kan formas
  • Maskin bredd 0,35 m
  • Produktionshastighet 0,5 m/min
  • Torkning
  • Körs i batch mode
  • 7 – 10 m papper per körning
  • En körning tar 15 – 20 min
  • 0,3 till 1 kg massa per körning
  • Stängt system

Fakta

Namn på Test & Demo

StratEx

Kategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Papper, massa och förpackningar

Område

Massa och papper

Region

Region Stockholm

Mattias Drotz
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Pilotmiljö

En komplett pilotmiljö för fiberbearbetning med uppdragsgivare från hela världen. Malning,fraktionering,mm Labblina för våtformning av tråg
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning

Den experimentella lilla pappersmaskinen (XPM) utgör en viktig papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att utföra tester och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Dess kostnadseffektivitet och förmåga…
Expertis

Mäldberedning

Mäldberedning är en avgörande faktor vid papperstillverkning. Vår expertis för mäldberedning bygger på omfattande forskning med lågkoncentrationsmalning, silning, fraktionering med både silar och hydrocykloner och mätteknik för fi…
Expertis

Returfiber

Papper och pappersbaserade förpackningar är producerade av förnybar råvara som kan återvinnas och återanvändas. Mer än 50 % av papper och förpackningar som produceras i Europa använder massa baserad på returfiber som råvara. RISE …
Expertis

Vattenhantering i papperstillverkning

En välfungerande vattenhantering minskar processpåverkan från föroreningar som byggts upp i processvattnet under papperstillverkningsprocessen. Det kan även innebära förbättrad produktkvalitet, processtabilitet, minskade kostnader…
Expertis

Pressforming

Efterfrågan på hållbara förpackningar och engångsprodukter ökar på marknaden och i samhället. Behovet av att utnyttja den resurseffektiva pappersproduktionen och att forma dessa 2-dimensionella substrat till mer attraktiva 3-dimen…
Expertis

Provning av förpackningars och produkter

Vi är ackrediterade av SWEDAC och utför mekaniska- och klimatiska tester av allehanda produkter och förpackningar. Dessa måste klara av den miljö de utsätts för under sin logistiska livstid och bör klara påkänningar vad gäller all…
Test & demo

Malning pappersmassa

Malningslaboratoriet är en separat del av pilotpappersanläggningen FEX. Här kan malning av pappersmassa utföras i ett eller flera steg. Det är också möjligt att mala med recirkulering av en del av flödet.