Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Returfiber - en allt viktigare råvara för ett hållbart samhälle

Papper och pappersbaserade förpackningar är producerade av förnybar råvara som kan återvinnas och återanvändas. Mer än 50 % av papper och förpackningar som produceras i Europa använder massa baserad på returfiber som råvara. RISE erbjuder sin expertis för att förbättra och utveckla returfiberbaserade produkter.

Framtagning av nya fiberbaserade produkter, t.ex. för att ersätta plast, och den ökande återvinningen av papper och pappersbaserade förpackningar innebär en utmaning då fibrerna kommer användas fler gånger och andelen icke-fiberbaserade material i förpackningar riskerar öka. För att möta dessa utmaningar och utveckla nya produkter baserade på returfiber vill vi på RISE vara en samarbetspartner.

Genom att titta på återvinning och användningen av returfiber ur ett helhetsperspektiv kan vi ta fram strategier för att utveckla returfiberråvarans potential och möta de krav som ställs på slutprodukterna. Utvecklingen av nya fiber-baserade förpackningar innebär inte bara en utmaning på fibermaterialet utan även på hela processen i pappersbruket. Genom att arbeta med alla delar i processen, från råvara och fiberbearbetning till processvattenkvalitet, styrkeadditiv och mäldkemi kan bättre produktegenskaper, minskade kemikaliekostnader och bättre energieffektivitet uppnås.

RISE har den expertis och den utrustning som behövs för att analysera och utveckla produkter som är baserade på returfiber, från de inledande försöken i labbskala, pilotframställning av papper till att bistå vid fullskaleförsök och implementering i pappersbruket.

Med vår expertis inom mät- och analysteknik, massakarakterisering, lågkoncentrationsmalning, silning och fraktionering kan vi utveckla returfiberns styrkepotential och tillsammans med avancerad mäldkemi optimera produktegenskaperna för de papper och förpackningar som ska produceras.

RISE kan även erbjuda test av återvinningsbarhet och miljöpåverkan så att produkter kan designas på ett hållbart sätt och vara fullt återvinningsbara.

Anna Sjöstedt

Kontaktperson

Anna Sjöstedt

Forskare

+46 10 228 45 90

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Bioekonomi

Vår miljöbelastning minskar kraftigt när vi byter ut produkter av fossila resurser till biobaserade alternativ. I en bioekonomi är alla produkter gjorda av förnybara resurser som råvara eller biprodukter från skog och jordbruk. Äm…
Område

Massa och papper

Har du tänkt på hur mycket papper och kartong du använder i vardagen? Med nya krav på mindre plast och fler hållbara alternativ kommer behovet av träbaserade lösningar att öka. För att spara på naturresurser behöver vi cirkulera c…
Område

Förpackning

Varför använder vi förpackningar? Förutom att vara snygga på hyllan och attrahera köpare ska de också skydda både innehåll och omgivning. En förpackning ska klara distribution, lagring och försäljning utan att gå sönder eller bli …
Område

Cirkulär omställning

Sedan industrialiseringen har vår ekonomiska framgång vilat på en linjär modell; vi tillverkar saker som vi använder och därefter slänger. Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av n…
Expertis

Mjukpapper

Försäljningen av hygienprodukter har ökat kraftigt globalt under senare år. Konkurrensen på marknaden är stark, vilket pressar produktionskostnader. Samtidigt är det viktigt att använda hållbara material och minimera energianvändn…
Expertis

Mekanisk massaframställning

Arbetar du med att hitta energieffektiva produktionslösningar eller för att uppnå en högre bulk i din kartong? Då kanske RISE kan bidra i ditt arbete.
Expertis

Våt och torr fibergjutning

Om vi kunde ersätta så lite som 10 % av all plast som används runt jorden med fibrer från skog och jordbruk skulle det motsvara minst 25 miljoner ton om året.
Expertis

Formade papper och formgjutna fibrer

Fiberbaserade produkter blir mer formbara och utvecklingen av dessa material och produktionsprocesser går snabbt framåt. När det kommer till att ersätta plast i förpackningar är formade papper eller formgjutna fibrer ett av de mes…