Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vattenhantering i papperstillverkning

En välfungerande vattenhantering minskar processpåverkan från föroreningar som byggts upp i processvattnet under papperstillverkningsprocessen. Det kan även innebära förbättrad produktkvalitet, processtabilitet, minskade kostnader, minskad energikonsumtion och minskad vattenanvändning.

Vattenkvalitet påverkar processprestandan

Papperstillverkningsindustrin står inför ett ökat behov att återvinna vatten i produktionsprocesserna. Med ökad återanvändning av vatten, ökar även koncentrationen av lösta ämnen och kolloidalt material i pappersmaskinernas vattencirkulationer. Föroreningarna påverkar processprestandan negativt, särskilt effekten av våtändeskemin. En försämrad vattenkvalitet kan leda till försämrad processtabilitet, högre kemikaliekonsumtion och försämrad avvattning av pappersbanan vilket resulterar i ett större energibehov i torkningsprocessen. Föroreningar i vattencirkulationerna ökar även risken för uppbyggnad av biofilmer och slime i processen. Alla dessa faktorer riskerar i slutändan att höja produktions- och underhållskostnaderna.

Fokus på vattenhantering

På RISE arbetar vi tillsammans med industrin för att lösa problem kopplade till hantering av processvatten. Vårt mål är att förbättra produktiviteten i papperstillverkningsprocessen och samtidigt minska direkta och indirekta kostnader samt vattenrelaterade risker. RISE kan hjälpa papperstillverkare med:

  • Identifiering av möjligheter till ökad vattenåtervinning och förbättrad separering av processvattencirkulationer.
  • Identifiering av de huvudsakliga föroreningarna i papperstillverkningsprocessen, deras ursprung och vilka risker de utgör för processen.
  • Utvärdering av strategier för att förebygga uppbyggnad av föroreningar i processer, inklusive labb- och pilotskaleutvärdering, teknoekonomisk analys och genomförbarhetsstudier.
  • Identifiering av mikrobiologisk processpåverkan och metoder för att minska biologisk påverkan i tillverkningsprocessen.
  • Utvärdering av reningstekniker som kan nyttjas som njurar för att rena processvattencirkulationer, liksom utvärdering av avancerade kombinationer av reningsbehandlingar.
  • Utvärdering av möjligheter till resursåtervinning från processvattenströmmar.
Ignacio De San Pio

Kontaktperson

Ignacio De San Pio

Forskare

Läs mer om Ignacio

Kontakta Ignacio
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Andrew Simons

Kontaktperson

Andrew Simons

Forskare

Läs mer om Andrew

Kontakta Andrew
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.