Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FENIX - pilotpark för massa, papper och kartongutveckling

FENIX är ett samlingsnamn för RISE pilotparker bestående av testbäddar med fokus på dagens behov men också morgondagens möjligheter. Här finns möjlighet att utveckla massa- pappersprodukter och förpackningar men också utföra för- och efterbehandling från ved till slutprodukt.

FENIX erbjuder industri och akademi att testa både nya och traditionella massa-, pappers- och förpackningsmaterial, men även biobaserade alternativ i bredare bemärkelse.

Genom våra fullskalepiloter som finns i två olika storlekar, kan vi genomföra uppskalning av flera olika material och även studera processutveckling, vilket gör det möjligt att snabbt bedöma potentiella innovationer i praktiken.

Eftersom utveckling kan ske i flera olika skalor, kan vi genom våra faciliteter också erbjuda en stegvis förflyttning för att minska tröskeln för implementering och utveckling.

Våra anläggningar med kompletterande utrustning inkluderar:

FEX - massamängd: 50 kg - 10 ton, ytvikt: 30 - 380 g/m2

Stratex -  massamängd: 1 - 50 kg, ytvikt: 10 - 300 g/m2

XPM - massamängd: 1,8 - 8 kg, ytvikt: 15 - 250 g/m2

Dynamisk arkformare - ytvikt: 20 - 280 g/m2

Handark enligt ISO 5269-1, Rapid Köthen handark enligt ISO 5269-2, ISO 5269-3

RISE erbjuder också expertis inom flera relaterade områden, från flisning, massakokning, blekning samt papper- och förpackningstester till virtuella labb och simulering. 

Fakta

Testbäddsnamn

FENIX

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Tillverkning, Material, Processindustri, Papper, massa och förpackningar

Område

Bioekonomi, Cirkulär omställning, Förpackning, Kemiska processer och produkter, Massa och papper, Produktion och tillverkning, Provning, Vatten

Mer information

Tomas Anderson

Kontaktperson

Tomas Anderson

Försäljningschef Massa,Papper & Förpackningar

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

FEX

En komplett pilotmiljö för papperstillverkning med uppdragsgivare från hela världen.
Test & demo

StratEx

StratEx (Stratified Forming Explorer) är en flexibel arkform i semipilotskala för multilager strukturer som bryggar gapet mellan formning i labb och pilotskala inom området massa, papper och förpackningar.
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning, utveckling och problemlösning

XPM är en papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att testa och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Kontinuerlig utveckling av XPM och dess möjligheter för webbformning säkerställer ett kvalitetssäk…
Expertis

Papperskemi

Området funktionell kemi inom papperstillverkning innefattar att hitta den optimala användningen och effekten av olika funktionella tillsatser. Den önskade effekten kan stärkas genom fiber-fiberinteraktion och -bindning, kontroll …
Expertis

Massa

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
Test & demo

Ved- och fiberegenskaper

Mätlaboratoriet har världsunika instrument för effektiv analys av ett stort antal egenskaper hos trä och vedfibrer viktiga för industri och forskning. Instrumenten kan också bidra i projekt där trädens tillväxt studeras, till exem…
Område

Massa och papper

Har du tänkt på hur mycket papper och kartong du använder i vardagen? Med nya krav på mindre plast och fler hållbara alternativ kommer behovet av träbaserade lösningar att öka. För att spara på naturresurser behöver vi cirkulera c…
Område

Förpackning

Varför använder vi förpackningar? Förutom att vara snygga på hyllan och attrahera köpare ska de också skydda både innehåll och omgivning. En förpackning ska klara distribution, lagring och försäljning utan att gå sönder eller bli …