Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Testbädd för ved- och fiberegenskaper

Mätlaboratoriet har världsunika instrument för effektiv analys av ett stort antal egenskaper hos trä och vedfibrer viktiga för industri och forskning. Instrumenten kan också bidra i projekt där trädens tillväxt studeras, till exempel effekter av skogsskötsel och växtförädlingsstudier. Samarbetsprojekt utförs med både företag och akademin.

I laboratoriet mäts ved- och fiberegenskaper på prover från träd och produkter. Exempel på egenskaper som mäts är vedens densitet, vedstyvhet och mikrofibrillvinkel samt fibrers dimensioner och väggtjocklek. För dessa egenskaper tas data för såväl medelvärden som fördelningar och variationer fram. Dessutom mäts ved och vedbaserade material med avbildande NIR-spektroskopi för skattning av kemin i materialet. Andra möjliga tillämpningar baserat på NIR är detektion av defekter i stockar och sågade varor, till exempel röta.

Medurs från längst uppe till vänster: skanning av mikrofibrilvinkel, skanning av cellstrukturer, datorskärm med diffraktionsmönster, densitetsskanning, och NIR-kameran med matarband.

Viktiga instrument är:

  • SilviScan (1 av 3 system i världen).
  • Fiber- och partikelmätare (FiberTester och ImageStream).
  • Hyperspektralt avbildande NIR.

Laboratoriet används främst för vedrelaterad forskning men utrustningen för avbildande NIR har betydligt bredare tillämpningar för analys av kemiska och andra variationer över ytor av olika material, se länk längst ned på denna sida. 

Mätdata från laboratoriet används i flera typer av projekt. Ett exempel är framtagande av modeller för prediktion av ved- och fiberegenskaper i träd och stockar.  I andra projekt har de fundamentala fiberegenskapernas effekt på pappersmassan samt pappersark studerats. Data från instrumenten har också nyttjats i flertal avslutande och pågående växtförädlingsprojekt där målen bland annat är att tolka genetikens effekt på ved- och fiberegenskaper inklusive vedkemin. 

Fakta

Testbäddsnamn

Ved- och fiberegenskaper

Etableringsår

2004

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Material, Papper, massa och förpackningar

Område

Bioekonomi

Region

Region Stockholm

Adress

Drottning Kristinas väg 61, Stockholm

Thomas Grahn

Kontaktperson

Thomas Grahn

Senior research associate

+46 76 876 72 89

Läs mer om Thomas

Kontakta Thomas
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Gerhard Scheepers

Kontaktperson

Gerhard Scheepers

Forskare

+46 10 516 62 26

Läs mer om Gerhard

Kontakta Gerhard
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.