Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Stora mängder spannmål behöver effektivt och skonsamt torkas, hanteras och lagras vid de intensiva skördesäsongerna
Foto: Nils Jonsson, RISE Jordbruk och Livsmedel

Trygg, säker försörjning av spannmål med resurseffektiv torkning och l

Projektet fokuserar på hur våra global viktiga baslivsmedel, spannmål, oljeväxter och trindsäd, bör omhändertas efter skörd för att genom minskade förluster och energieffektivisering minska jordbrukets klimatpåverkan. Via förbättrad teknik för hantering, torkning och lagring säkras tillgången på hållbara, säkra livsmedel med efterfrågad kvalitet.

Stora mängder höstvete behöver hanteras, torkas och lagras under en intensiv skördeperiod. Tekniska lösningar och innovationer bidrar till bästa resurseffektivitet.

Projektets övergripande syfte är att bidra till trygg och säker försörjning av spannmål, oljeväxter och trindsäd genom innovativ resurseffektiv torkning, hantering och lagring. Projektets mål är att genom teknikutveckling stärka svenska torktillverkares, spannmålsproducenters, lantbrukares och handelns konkurrenskraft och hållbarhet, samt öka leverans- och livsmedelssäkerheten för dessa globalt viktiga baslivsmedel.

 

Mobil konvektionstork i laboratorieskala, i samband med torkförsök för höstvete, i samverkan med Naturbruksskolan Uddetorp.

Effektiv och skonsam teknik för torkning och lagring av spannmål, oljeväxter och trindsäd är globalt ett viktigt utvecklingsområde för att minska energiförbrukning, förluster av torrsubstans och kvalitet men också för att undvika mögelgifter i vårt viktigaste baslivsmedel. Både svenska och internationella studier visar att cancerframkallande mögelgifter orsakade av för långsam torkning fortfarande är vanligt förekommande i spannmål. Investeringsutrymmet har traditionellt dock ofta varit begränsat då torkarna endast används några månader per år. De används till torkning av allt från raps till bönor, trots att de främst är utvecklade för de vanligaste sädesslagen vete, korn etc. Detta projekt fokuserar på innovationer för att enkelt kunna anpassa en tork till alla typer av sädesslag och kvalitetskrav med lägre energiåtgång och klimatpåverkan. Projektet fokuserar på dels konvektionsteknik, dels innovativ teknik med infraljudtorkning, mikrovågs- och infrarödtorkning. 

För att svenska tillverkare skall kunna bevara sin konkurrenskraft behöver de tekniskt ligga i framkant och kunna leverera resurseffektiva, skonsamma och användarvänliga torkar med hög kapacitet.

Avsikten med projektet är att utveckla innovativa, anpassade, energieffektiva torkprocesser och strategier för att följa kvalitet under lagring. Underlaget för torkprocesserna tas fram i laboratorie- och pilotskala och verifieras sedan i fullskala. I projektet som leds av RISE samverkar svenska exportinriktade torktillverkare, spannmålshandel, primärproducenter och rådgivare med fokus på utveckling av innovativa system för både nya och befintliga torkningsanläggningar för att öka deras energieffektivitet, mottagningskapacitet och användarvänlighet med metodik för att följa kvalitet under lagring.

 

Sammanfattning

Projektnamn

Effektiv torkning och lagring av grödor

Status

Pågående

Region

Region Uppsala, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

koordinator

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

11 786 902

Partner

Akron-maskiner, Tornum, Lantmännen R&D, AAK Sweden AB, Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen, Ircon drying systems, Senseair, Infrasonik

Finansiärer

Vinnova, Lantmännen, AAK Sweden, Senseair, Tornum, Akron-maskiner, Ircon-solaronics drying systems, Infrasonik, VGR Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
12.Hållbar konsumtion och produktion
Hugo Westlin

Kontaktperson

Hugo Westlin

Projektledare

+46 10 516 69 57

Läs mer om Hugo

Kontakta Hugo
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Nils Jonsson

Kontaktperson

Nils Jonsson

Forskare

+46 10 516 69 15

Läs mer om Nils

Kontakta Nils
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.