Skip to main content
Search
Menu
In the intensive harvest season, large quantities of grains, oil seed and maize need to be efficiently dried, handled and stored
Photo: Oscar Jonsson, RISE Jordbruk och Livsmedel

Safe, secure supply of grains with effective drying, storage and handl

The project focuses on gentle, efficient innovative technologies and methods for drying, handling and storage of grains, as important steps to ensure a safe and secure supply and quality of these important basic foods. The aim is to implement a project innovation that will have an impact also on minimised food waste and improved energy efficiency.

Gentle, efficient drying, handling and storage of winter wheat is one part of the project work.

The overall project purpose is to contribute to a safe and secure supply of grains and oil seeds by innovative, resource effective drying, handling and storage. The project aims to develop its innovation via technology development and to strengthen the competitiveness, resilience and sustainability of Swedish suppliers of drying equipment, producers of grains and oil seeds, farmers and the grocery trade, as well as to increase the food safety and delivery security for these globally important basic foods.

 

Här sker torkningsförsök för bland annat höstvete, som en del av underlaget för utveckling av projektets innovation.

Effektiv och skonsam teknik för torkning och lagring av spannmål, oljeväxter och trindsäd är globalt ett viktigt utvecklingsområde för att minska energiförbrukning, förluster av torrsubstans och kvalitet men också för att undvika mögelgifter i vårt viktigaste baslivsmedel. Både svenska och internationella studier visar att cancerframkallande mögelgifter orsakade av för långsam torkning fortfarande är vanligt förekommande i spannmål. Investeringsutrymmet har traditionellt dock ofta varit begränsat då torkarna endast används några månader per år. De används till torkning av allt från raps till bönor, trots att de främst är utvecklade för de vanligaste sädesslagen vete, korn etc. Detta projekt fokuserar på innovationer för att enkelt kunna anpassa en tork till alla typer av sädesslag och kvalitetskrav med lägre energiåtgång och klimatpåverkan. Projektet fokuserar på dels konvektionsteknik, dels innovativ teknik med infraljudtorkning, mikrovågs- och infrarödtorkning. 

För att svenska tillverkare skall kunna bevara sin konkurrenskraft behöver de tekniskt ligga i framkant och kunna leverera resurseffektiva, skonsamma och användarvänliga torkar med hög kapacitet.

Avsikten med projektet är att utveckla innovativa, anpassade, energieffektiva torkprocesser och strategier för att följa kvalitet under lagring. Underlaget för torkprocesserna tas fram i laboratorie- och pilotskala och verifieras sedan i fullskala. I projektet som leds av RISE samverkar svenska exportinriktade torktillverkare, spannmålshandel, primärproducenter och rådgivare med fokus på utveckling av innovativa system för både nya och befintliga torkningsanläggningar för att öka deras energieffektivitet, mottagningskapacitet och användarvänlighet med metodik för att följa kvalitet under lagring.

 

Summary

Project name

Efficient drying and storage of grains

Status

Active

Region

Region Uppsala, Västra Götaland Region

RISE role in project

koordinator

Project start

Duration

4 år

Total budget

11 786 902

Partner

Akron-maskiner, Tornum, Lantmännen R&D, AAK Sweden AB, Västra Götalandsregionen, Naturbruksgymnasiet Uddetorp, Ircon drying systems, Senseair, Infrasonik

Funders

Vinnova, Lantmännen, VGR Naturbruksgymnasiet Uddetorp, AAK Sweden, Senseair, Tornum, Akron-maskiner, Ircon-solaronics drying systems, Infrasonik

Project website

Coordinators

Project members

Supports the UN sustainability goals

2. Zero hunger
12. Responsible consumption and production
Hugo Westlin

Contact person

Hugo Westlin

Projektledare

+46 10 516 69 57

Read more about Hugo

Contact Hugo
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.

Nils Jonsson

Contact person

Nils Jonsson

Forskare

+46 10 516 69 15

Read more about Nils

Contact Nils
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Mandatory By submitting the form, RISE will process your personal data.