Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nils Jonsson

Forskare

Tel +46 10 516 69 15

E-post nils.jonsson@ri.se

Ort Uppsala

Enhet Jordbruk och trädgård I (101201)

ORCID 0000-0001-5087-5241

Forskar inom området konservering, hantering och lagring av biomassa, främst spannmål och jordbrukets restflöden. Målet är att bevara råvarans kvalitet från skörd till vidareförädling/förbrukning med en acceptabel ekonomisk insats och låg miljöpåverkan. Aktuella områden är hur torkningen kan göras energieffektivare utan att spannmålens kvalitet påverkas negativt, hur risken för mykotoxinbildning i spannmålen efter skörd kan förebyggs samt försörjningen av olika typer av restflöden.