Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbar skörd, konservering och lagring av jordbrukets grödor

Resurseffektiv skörd, konservering och lagring av biomassa för att uppfylla kraven på lönsamhet, kvalitet och låg miljöpåverkan. Ett viktigt område är energieffektiv och skonsam torkning av spannmål.

Skördetröskning av höstvete med strängläggning av halmen

Biomassa finns inte i oändlig mängd, jordens arealer måste räcka till att producera både livsmedel, bränslen och övrig industriråvara. För att trygga försörjningen av biomassa i framtiden krävs förutom hög produk­tion per ytenhet också att vi har grundläggande kunskaper om hur man skördar, hanterar och lagrar biomassan med bevarad kvalitet och utan stora förluster. Vi har lång erfarenhet av att utveckla och utvärdera teknik, metoder och systemlösningar för hållbar och lönsam omhändertagande av spannmål, vall och bioenergigrödor från jordbruket. Målet är energieffektiva lösningar som levererar efterfrågad kvalitet med minimala förluster och som har låg inverkan på klimatet och miljön.

Exempel på projekt där vi arbetar med dessa frågeställningar är

 • utvärdering och utveckling av teknik för skörd av grödor och restströmmar,
 • spannmålsskörd – strategier och kostnader vid varierad väderlek,
 • sädesslagens torkningsegenskaper,
 • ensilering av foderspannmål och vall,
 • hur man undviker bildning av mykotoxiner i spannmålen efter skörd,
 • säkerställa torknings- och lagringsprocesser genom bättre övervakningssystem,
 • optimering av logistiken från fält till gård,
 • tillgången till biomassa för olika industriändamål - en försörjningsanalys,
 • metoder för snabbanalys av hygieniska och näringsmässig kvalitet.

Exempel på uppdrag

 • utvärdering av prestanda hos en gårdstork i praktisk drift,
 • potentialer och försörjning av biomassa,
 • utvärdering av konserveringsmedel och täckningsmaterial för ensilering,
 • karaktärisering av torknings- och lagringsegenskaperna hos olika typer av biomassa,
 • åtgärder för att minska lagringsförluster.
Lagring av fuktig halm genom inplastning av rundbalar täckta med nät som skydd mot skadedjur

Ofta samarbetar vi med andra forskargrupper och kompetenser inom och utom RISE. Vårt utvecklingsarbete sker i nära samarbete med universitet, rådgivning, företag och lantbrukare. Vi utvärderar teknik och metoder i såväl labb som i full skala under praktiska förhållanden.

Hugo Westlin

Kontaktperson

Hugo Westlin

Projektledare

+46 10 516 69 57

Läs mer om Hugo

Kontakta Hugo
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.