Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Smarta alarmljud inom vården

I ett samarbete med Intensive Care Unit (ICU) vid Piteå Älvdals sjukhus undersökte RISE Interactive (tidigare kallat Interactive Institute) personalens behov och designade nya larmljud för kontrollcentret där patientens vitala värden övervakas.

Designprocessen var inriktad på sjuksköterskor och läkares behov och önskemål. Genom en serie workshops, observationer och användbarhetstester identifierade en stor mängd så kallade ”uppmärksamhetslarm”, samt en ljudmiljö som upplevdes som bullrig och stressande.

Till skillnad från kontrollpaneler i andra verksamheter (till exempel i industriella kontrollrum, där problemen ofta kan lösas på datorskärmen) löser sjukhuspersonalen alltid problemet någon annanstans, oftast vid patienten. Genom att vägleda sjuksköterskorna direkt till patienten genom användning av informativa och trevliga larmljud kan vi ha en positiv inverkan på arbetsmiljön för personalen och vårdupplevelsen för patienter och deras anhöriga.

 

Användarcentrerad process

I Piteå är ICU-patienter indelade i en av fyra kategorier: ICU, HIC (Heart Intensive Care), Post-op (vakna upp efter planerad operation) eller Telemetry (patienter vars EKG övervakas på distans). Även om det dagliga arbetet för sjuksköterskorna är mycket samarbete, arbetar de i team som delar ansvaret mellan de olika kategorierna.

Detta hjälpte till att utforma de nya larmens design. Resultatet var en uppsättning varianter för nya, smarta larmljud som testades under två veckor i övervakningscentralen. Ljuden syftar till att ge en mindre stressande arbetsmiljö samtidigt som man leder sjukhuspersonalen direkt till patienten. Ljuden och undersökningsresultaten ligger till grund för ett långsiktigt arbete som syftar till att förbättra larmljuden och ljudmiljön på sjukhus.

Sammanfattning

Projektnamn

Smart alarm sounds for healthcare

Status

Avslutat

Region

Region Norrbotten

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2014-05-31

Partner

Intensive Care Unit

Projektmedlemmar

Anna Sirkka

Kontaktperson

Anna Sirkka

Studio Director and senior project manager

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.