Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Handbok om småskalig slakt och förädling

Syftet med projektet är att ge ut en ny utgåva av "Handbok om småskalig slakt och förädling". Handboken ska fungera som hjälpmedel för verksamhetsutövare, rådgivare och andra personer som planerar ny-, till- eller ombyggnation av ett småskaligt slakteri.

Handboken avser uppdatering, revidering och komplettering av "Handbok om småskalig slakt och förädling" som gavs ut av Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik år 2007. Verksamhetsutövare, branschorganisationer och andra aktörer har efterfrågat en ny utgåva för att möta dagens och framtidens behov. Handboken kommer underlätta för producenter och verksamhetsutövare som vill bygga upp och utveckla en mindre slakteriverksamhet på en lokal marknad.

Arbetet initieras med intervjuer av verksamhetsutövare som använt den tidigare utgåvan av handboken så att projektgruppen i ett tidigt skede får input om nödvändiga uppdateringar och revideringar. Därefter kommer ett omfattande arbete ske med kunskapsinhämtning, besök vid befintliga småskaliga slakterier samt studieresor. Förutom kunskapsinhämtning avses ett nätverk kring småskalig slakt att främjas. 

Några av de områden som handboken kommer innehålla;

  • Ekonomi 
  • Miljö och klimat
  • Byggnation och installation
  • Inredning och utrustning
  • Logistik
  • Arbetsmiljö
  • Djurskydd 
  • Livsmedelssäkerhet
  • Ekologisk produktion
  • Lagar och regler 

Sammanfattning

Projektnamn

Handbok om småskalig slakt

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledning

Projektstart

Varaktighet

2025-02-14

Total budget

2 243 973

Partner

Eldrimner, KRAV ekonomisk förening

Finansiärer

Finansiering via Landsbygdsprogrammet 2014-2020 samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygsutveckling

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Frida Petters

Kontaktperson

Frida Petters

Projektledare

+46 73 070 57 10

Läs mer om Frida

Kontakta Frida
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Cecilia Hagberg

Kontaktperson

Cecilia Hagberg

Forskare

+46 10 516 69 26

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.