Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kvinna står och tittar mot stora digitala skärmar.

Strategiskt innovationsprogram Processindustriell IT & Automation (PiiA)

PiiA – Processindustriell IT och Automation – är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. PiiA drivs av en egen styrelse, ledningsgrupp samt stödgrupperingar. RISE är värdorganisation för programmet.

Processindustrin är en del av den svenska ekonomins själ. I den omfattas alla industriföretag som förvandlar våra resurser till nya produkter. Här ingår verksamheter inom papper och trämassa, gruvbrytning, läkemedel samt olja och gas. Industrin svarar för nästan 50 procent av den svenska nettoexporten.

Sveriges processindustri ses som världsledande, delvis tack vare ett nära samarbete med IT- och automationsföretag som levererar utrustning och lösningar. För att bibehålla och stärka denna position måste industrin och dess underleverantörer anamma digitaliseringen på ett entusiastiskt sätt, och dessutom hitta tekniker och arbetsmetoder som ökar effektivitet, lönsamhet och hållbarhet.
Det finns många teknologier som används för att göra industrin smartare. Många av dessa teknologier är utvecklade för andra branscher än industrin, men det finns också teknologier med ursprung från industrins behov. Begreppet IndTech är samlingsnamnet för teknologier som implementeras för att göra industrin smart.

Det är här som Processindustriell IT och Automation (PiiA) kommer in i bilden. PiiA är ett av Sveriges 17 strategiska innovationsprogram och har som mål att se till att processindustrin har de avancerade IT- och automationslösningar som behövs för att kunna dra nytta av digitaliseringen mer effektivt än sina konkurrenter på världsmarknaden.
Vi strävar efter att uppnå detta genom att stärka samarbetet mellan olika processindustrisektorer, leverantörer och forskare. PiiA samordnar ansökningar om finansiering av innovationsprojekt, stödjer forskning, analyserar industrins behov, för samman forskare och hjälper branschens aktörer att få tillgång till den utbildning och kompetens de behöver.

Sammanfattning

Projektnamn

PiiA - Strategiskt innovationsprogram

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Värdorganisation

Projektstart

Varaktighet

10 år

Finansiärer

Vinnova, Energimyndigheten, Formas

Projektmedlemmar

Läs mer om PiiA

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Peter Wallin

Kontaktperson

Peter Wallin

Programchef

Läs mer om Peter

Kontakta Peter

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Starkare processindustri genom digitalisering

Svensk processindustri ses som världsledande, bland annat tack vare ett nära samarbete med IT- och automationsföretag. För att bibehålla den positionen behöver industrin och dess underleverantörer bli bättre på att hantera förändr…
Berättelse

Virtuell träning ökar säkerheten i industrin

Att träna ny personal i industrin kan innebära både risker, driftsstopp och ineffektivitet. Med hjälp av virtuella träningsprogram och skickligt animerade händer kan en stor del av utbildningen flyttas från fabriksgolvet till virt…
Projekt

Smart Automation Living Lab for Process industry Implementation

”Smart Automation Living Lab for Process Industry Implementation” skapar och driver en sammanhållen plattform för processindustrin där andra testmiljöer som har specifika testinriktningar integreras.
Berättelse

Digital testsite ska transformera svensk pappersindustri

I en tid då digitaliseringen blir allt mer konkret behöver industrin anpassa sig till nya förutsättningar. Genom projektet SALLPI arbetar RISE tillsammans med partners för att digitalisera fysiska testbäddar och stötta industrins …
Projekt

AI för ökad processeffektivitet

Projektet siktar på att demonstrera AI-baserad processtyrning för automatisk kvalitetskontroll. När fel identifieras effektivare och tidigare i processen leder det till ökad miljömässig och ekonomisk hållbarhet samt bidrar till at…
Pressmeddelande

Bättre kvalitet och resurseffektivitet med ny kamerateknik

Ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) ska leda till minskade process- och kvalitetsvariationer vid pappers- och kartongtillverkning. Mätmetoder som baseras på visue…