Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
människa / maskin / komponent 3D-teknik
Foto: Lina Noväng

3D-Action 2.0: Upptäck möjligheterna med additiv tillverkning

Projektet 3D-Action 2.0 fungerar som en katalysator för att öka medvetenheten och kunskapen om additiv tillverkning samt dess fördelar hos små och medelstora företag i Västra Götaland.

Målbilden för 3D-action 2.0 att skapa en världsledande position för svensk industri inom additiv tillverkning (AM). Sprunget ur erfarenheter från projektets föregångare (3D-action), ska 3D-action 2.0 vara den katalysator som ökar medvetenheten och kunskapen om additiv tillverkning och dess fördelar hos små och medelstora företag. Därigenom kan dessa företag öka sina möjligheter att göra investeringar och satsningar i intelligent teknik.

Projektet bidrar till att små och medelstora företag ökar sin beställarförmåga för kommersialisering av hållbara och digitala lösningar, genom den innovationspotential AM erbjuder. Projektet stärker även det regionala samarbetet mellan företagen, akademi, företagsfrämjare, offentliga organisationer samt stora företag - aktörer som primärt representerar affärsutveckling, praktisk tillämpning av tillverkning, perspektiv på hållbarhet och innovationer. Syftet med projektet är helt enkelt att små- och medelstora företag får rätt stöd i omställning till AM-teknik för en mer konkurrenskraftig verksamhet.

Drivkraften för implementering av additiv tillverkning ser olika ut inom olika branscher. Det kan vara lägre klimatavtryck, kortare ledtider, möjlighet till innovativ design, lättviktslösningar och konsolidering av delar, eller decentraliserad tillverkning och digitala lager. Eller ren nyfikenhet kanske? Tröskeln för att börja använda additiv tillverkning kan tyckas hög, men genom projektet 3D-Action 2.0 kan små- och medelstora företag få hjälp med vägledning och stöd för att säkerställa att företaget väljer rätt nivå och riktning redan från start. 

Tre aktiviteter

3D-Action 2.0 är uppbyggt kring tre större aktiviteter:

  1. Frukost- och Inspirationsseminarier, som visar på möjligheterna med additiv tillverkning och en rad olika aspekter som design, tillverkning, hållbarhet, mångfald, digitalisering, reservdelar med mera. 
  2. Företagsbesök och förutsättningsstudier, vilket innebär att medarbetare inom 3D-Action 2.0 kommer att besöka ett antal företag i regionen med intresse för additiv tillverkning med syftet att genom en strukturerad dialog med företagen utvärdera potentialen att använda tekniken och ge rekommendationer om nästa steg.
  3. Omställningsfas, genom kostnadsfri workshop med fokus på möjligheter med additiv tillverkning, hos de företag som identifierats ha potential att använda tekniken. Görs i anslutning till Applikationscenter för additiv tillverkning.

Applikationscenter för additiv tillverkning

3D-Action 2.0 är ett fristående projekt, men med koppling till Applikationscenter för additiv tillverkning genom delad infrastruktur och personal. På så vis kan vi säkerställa att små och medelstora företag i Västra Götaland får ett starkt och hållbart stöd, där nya forskningsresultat direkt förmedlas till rätt intressenter via projektet 3D-Action 2.0. Dessutom bildas en arena för samskapande och kunskapsöverföring, där partnerföretag i Applikationscenter för additiv tillverkning kopplas ihop med regionens små och medelstora företag.

Goda exempel från deltagare i 3D-Action

Här är två företag som delar med sig av sina erfarenheter av additiv tillverkning, möjligheter såväl som utmaningar: 

3D-printning öppnar nya dörrar för Totech | RISE
Additiv tillverkning lyfte Nordholms produktion | RISE

Delta i en förutsättningsstudie

Inom ramen för projektet 3D-Action 2.0 kan ditt företag få möjligheten att delta i en kostnadsfri förutsättningsstudie. Då får du hjälp att identifiera hur additiv tillverkning skulle kunna användas i din verksamhet, hur tekniken skulle kunna stärka konkurrenskraften och bidra till en mer hållbar produktion.

Läs mer om förutsättningsstudie här

Finansiering

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen, Västra Götalandsregionen (VGR) och RISE via Applikationscenter för additiv tillverkning. 

Sammanfattning

Projektnamn

3D-Action 2.0

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2.5 år

Total budget

14 900 000

Partner

Chalmers, Göteborgs Tekniska College, IDC West, IUC Väst, IUC Sjuhärad

Finansiärer

Medfinansieras av Europeiska Unionen, Västra Götalandsregionen, RISE via Applikationscenter för additiv tillverkning

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Kontakta oss

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Marie-Louise Bergholt

Kontaktperson

Marie-Louise Bergholt

Director Application Center for Additive Manufacturing

+46 10 516 60 85

Läs mer om Marie-Louise

Kontakta Marie-Louise
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Urban Thuresson

Kontaktperson

Urban Thuresson

Projektledare

+46 10 228 45 08

Läs mer om Urban

Kontakta Urban
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.