Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
A picture of a truck, a car and a person

Nätverk automatiserad körning reglering

Nätverk automatiserad körning (AD) reglering syftar till att stärka innovationsförmågan inom automatiserad körning genom att bringa klarhet som rör nuvarande och kommande nationella och internationella regelverk.

Projektet syftar till att strategiskt stärka Sveriges position inom innovation och göra Sverige till en inflytelserik aktör i policy- och regelutvecklingen i automatiserad körning (AD) genom att bl.a. öka kunskapsnivån om AD-reglering bland aktörerna. Resultatet kommer att ha en positiv inverkan på AD-ekosystemet genom att främja snabbare teknikutveckling och göra fordon säkrare. Det skulle på sikt kunna stödja regelverk- och policyutveckling inom EU, möjliggöra teknik- och tjänsteutveckling och göra Sverige till en mer attraktiv marknad för internationella aktörer.

Detta projekt bygger på kvartalsmöten för att bringa klarhet till regelintressenter (AP1 The Forum). Diskussionerna är uppbyggda under fyra teman med stöd av inhämtad kunskap från expertgruppen (WP2 The Learning): 1) Praktisk tolkning och vägledning av nya och befintliga regelverk, 2) inspel till nya internationella regelverk och 3) svenska regelverk, samt 4) förberedelse för infrastrukturanpassning.

AP2 The Learning har forskning i fokus och kommer att analysera de fall som tagits upp vid möten, samt göra en kartläggning av kommande och pågående AD-regleringsinitiativ.

Projektresultat

Sammanfattning

Projektnamn

Nätverk AD reglering

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

24 månader

Total budget

3 896 000

Partner

Transportstyrelsen, Trafikverket, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Applied Autonomy, Aptiv AB, Kognic, Keolis, Nobina, Scania, Einride, Volvo Cars, Klimator, Mobility Sweden

Finansiärer

Drive Sweden/Vinnova

Projektmedlemmar

Översikten av AD-regelverk (version 0.5)

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Anne Faxér

Kontaktperson

Anne Faxér

Projektledare

+46 10 228 40 01

Läs mer om Anne

Kontakta Anne
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jenny Lundahl

Kontaktperson

Jenny Lundahl

Senior forskare/Rättslig expert

+46 10 228 40 62

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.