Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
3D-printad trästubbe av grot
Foto: BLB Industries

3D-printade och biobaserade specialemballage

Sveaskog, BLB Industries, EcoRub, Nefab samt RISE SICOMP har beviljats 4,1 Mkr från strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation för att utveckla biobaserade granulat för 3D-printing. Genom användning av biomassa blir granulaten fossilfria.

Idag är de plastgranulat som används för 3D-printing fossilbaserade.  Genom att använda biomassa från grenar och toppar (GROT) ska projektet utveckla biobaserade granulat som är lämpliga för 3D printing av specialemballage.

Tidigare har 3D-printing främst använts inom prototyptillverkning men utvecklingen av tekniken möjliggör idag utskrifter i stor skala. Fördelar med 3DP eller friformsframställning är möjligheten att skapa komplexa produkter i ett stycke, vilket minskar monteringstid och materialspill. I den förstudie som ligger till grund för projektet visades dessutom att GROT- baserade kompositer kan minska materialkostnaden avsevärt jämfört med de plastgranulat som används idag.

- Ett väldigt intressant projekt där vi tror att konsortiet kan visa att man kan få billigare och bättre produkter med biobaserade material, säger Tommy Öman, projektledare på RISE.

Sammanfattning

Projektnamn

Biobaserade granulat

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektkoordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

4,1 MSEK

Partner

Sveaskog, BLB Industries, EcoRub, Nefab

Finansiärer

Vinnova via BioInnovation

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Tommy Öman

Kontaktperson

Tommy Öman

Senior Forskare

Läs mer om Tommy

Kontakta Tommy
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.